Det statslige selskab Energinet, der ejer og driver danske infrastruktur, står over for store anlægsopgaver og nye ansættelser. Det presser hovedkontoret i Erritsø, Fredericia.

Hele 150 nye medarbejdere til IT og anlægsprojekter er, hvad der venter HR-folkene hos Energinet i Fredericia det kommende år. Et stort tal, der også betyder, at den ellers store bygning på Tonne Kjærsvej, der i dag, huser over 1100 medarbejdere får pladsudfordringer

– Vi forventer i det kommende år at skulle ansætte op mod 150 nye medarbejdere, blandt andet IT-medarbejdere og medarbejdere til store anlægsprojekter, siger Marianne Hansen er direktør for Koncernøkonomi og Business Support hos Energinet.

El-nettet skal tilpasses den grønne omstilling og det betyder flere opgaver for Energinet.

– Vi får flere opgaver rundt om i landet, i takt med at særligt elnettet skal tilpasses en fremtid, hvor langt det meste af strømmen kommer fra vind og sol, ofte fra havmølleparker eller fra solcelleanlæg placeret i tyndere befolkede områder. Danmarks elforbrug vil også stige voldsomt, fordi vi skal bruge strøm til mange flere ting, når olie, kul og naturgas udfases, uddyber Marianne Hansen

IT-medarbejdere mangler nu, og den efterspørgsel vil stige i fremtiden, hvor energisystemerne styres via IT.

– IT spiller i dag en stor rolle, men bliver endnu vigtigere for driften af energisystemerne fremover – derfor er der også brug for at styrke det område, fortæller Marianne Hansen, der dog ikke kan løfte sløret for om, man udbygger i Fredericia endnu.

– Der er ikke truffet beslutning om at bygge til, men det er rigtigt, at vi drøfter, hvordan vi får plads til mange nye medarbejdere, herunder også eventuel tilbygning, siger hun.

Vil se tiden an

I en tid, hvor det digitale univers har været i vækst, en tid, hvor hjemmearbejde er blevet en naturlig del af manges arbejdsliv, tager Energinet sig tid til at finde ud af, hvad man vil.

– Men med i de overvejelser er også, at rigtig mange af vores medarbejdere har hjemmearbejdspladser og typisk arbejder en eller flere dage om ugen derhjemme, samt at vi for nogle år siden fik vi sat midlertidige pavilloner op ved siden af vores kontorbygninger, og vi skal i det nye år drøfte, hvordan det spiller sammen med fremtidens behov, slutter direktør for Koncernøkonomi og Business Support, Marianne Hansen.