Annonce

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen har netop godkendt ansøgninger om 22 nye uddannelsesudbud rundt om i landet. I tråd med den brede politiske aftale om “Flere og bedre uddannelsesmuligheder” i hele Danmark åbner 18 uden for de største byer.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen har netop godkendt 22 nye uddannelsesudbud, hvoraf 18 ligger uden for de fire største byer. Det bliver således muligt for eksempel at læse til pædagog i Tønder, maskinmester i Thisted, IT-teknolog i Hillerød og jura i Esbjerg.

Godkendelserne sker som led i forårets ansøgningsrunde, hvor uddannelsesinstitutionerne ansøger om nye uddannelser og uddannelsesudbud. Der er ansøgningsrunde to gange om året.

– I dag tager vi endnu et vigtigt skridt i retning af bedre muligheder for uddannelse i hele landet. Det er jeg meget tilfreds med. Det har været en fornøjelse at se institutionernes ansøgninger sprede sig over landkortet. Det flugter med intentionerne i den politiske aftale, vi har indgået med et bredt flertal, som netop skal sikre flere uddannelsesmuligheder, gavne den lokale udvikling og de unge, der uanset deres postnummer, skal have mulighed for videregående uddannelse i deres område eller landsdel, siger uddannelsesminister Jesper Petersen.

Bedre økonomi for uddannelser uden for storbyerne

Andelen af nye godkendte uddannelser uden for de største byer er i forbindelse med forårets ansøgningsrunde ekstraordinær høj. Uddannelsesinstitutionerne uden for de fire største byer fik – som en del af den brede politiske aftale “Flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark” fra juni 2021 – forbedret deres økonomi. Det grundtilskud, der gives til enkelte uddannelsesudbud uden for de største byer, stiger således fra 2 til 4 mio. kr., mens alle uddannelser uden for storbyerne fremover får et særskilt regionalt taxameter pr. studerende, der ender på 107 pct. af de normale takster.

– Vi har med økonomien i aftalen gjort det mere attraktivt for uddannelsesinstitutionerne at drive uddannelse uden for de største byer. Det ser vi en effekt af her. Hvis vi lod stå til, ville faldende ungdomsårgange betyde, at uddannelser i de mindre byer med tiden risikerede at lukke. I denne her ansøgningsrunde sker det modsatte: Der kommer langt flere nye uddannelser uden for de største byer. Og vi styrker de eksisterende uddannelser med en forbedret økonomi, siger uddannelsesminister Jesper Petersen.

Annonce

Fire nye uddannelser fra politisk aftale

Blandt ansøgningerne i denne runde er fire nye uddannelser med i den politiske aftale om “Flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark”.

Det gælder:

Professionsbachelor som pædagog på UC Syd i Tønder, der bliver støttet med 3 mio. kr. i etableringsbeløb.
Bachelor- og kandidat i jura på SDU i Esbjerg, der bliver støttet med 10 mio. kr. i etableringsbeløb.
Maskinmesteruddannelse i Sønderborg, der bliver støttet med 3 mio. kr. i etableringsbeløb.
Maskinmesteruddannelse i Thisted hos MARTEC, der bliver støttet med 3 mio. kr. i etableringsbeløb.

Faglig vurdering af nye uddannelser

Alle uddannelsesinstitutionernes ansøgninger om nye uddannelsesudbud bliver vurderet af ’Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser’ (RUVU). De ser blandt andet på arbejdsmarkedsefterspørgsel og konsekvenser for andre uddannelsesinstitutioner.

På baggrund af udvalgets vurdering indstilles ansøgningerne til enten godkendelse eller afslag til uddannelses- og forskningsministeren, der træffer den endelige beslutning.

I forårets ansøgningsrunde har de videregående uddannelsesinstitutioner ansøgt om i alt 33 nye uddannelsesudbud rundt om i hele landet, hvoraf 22 er indstillet til godkendelse fra RUVU’s side. Uddannelses- og forskningsministeren har fulgt RUVU’s anbefalinger.

Læs mere om RUVU og godkendelse af nye uddannelsesudbud

Annonce