En tank hos Dangødning på Fredericia Havn væltede og antændte en større brand onsdag aften kl. 21.30. Tanken indeholdt Urea (et kraftigt gødningsstof) og ved bruddet flyder en stor del af væsken fra tanken ud på den nærliggende vej, Strandvejen og i modsat retning – ud mod Lillebælt. Det resulterede straks i, at Strandvejen og Vestre Ringvej blev spærret i begge retninger. I løbet af aftenen og natten bredte branden sig og forårsagede flere eksplosioner.

Omfattende beredskabsindsats

Det blev hurtigt klart for Politi og beredskab, at ulykken krævede en omfattende beredskabsindsats og brandslukning. Politi, Beredskabsfolk fra Trekantområdets brandvæsen og Beredskabsstyrelsen samt Miljø- og kemikalievagter var hurtigt på stedet. Men da branden udviklede sig, blev der rekvireret ekstra assistance fra Jylland, Fyn og Tyskland – både mandskab, brandbiler og særligt udstyr til at håndtere miljøuheld.

”Vi har fulgt situationen tæt hele aftenen og natten igennem, og nu er branden heldigvis under kontrol, og efterslukningen er igang. Vores borgere har taget situationen roligt og været meget forstående. Jeg har behov for at fremhæve vores dygtige beredskabsfolk”, udtaler Jacob Bjerregaard, borgmester i Fredericia Kommune.

Der har på intet tidspunkt været tale om giftige dampe eller udslip fra branden. Vindretningen fra branden har gennem natten og morgenen været nordøstlig, hvilket har sendt røgen ud over Lillebælt. I løbet af formiddagen er vinden drejet en smule, og der er udsendt varsel om at beboere i en del af den indre by skal blive indendøre og lukke døre, vinduer og ventilationsanlæg (se vedhæftede kort).

Få seneste opdateringer på Fredericia Kommunes hjemmeside eller på kommunens facebookside.

Evakuering og togstop

Omkring midnat blev godt 250 borgere evakueret. De overnattede i Fredericia Idræts Center (FIC), hvor de også har fået morgenmad. Ligeledes anbefalede Politiet beboere i en radius af 1 km fra havnen om at blive indenfor, lukke døre og vinduer pga. risiko for eksplosioner. Der kom en række eksplosioner først på natten – forårsaget af den megen varme fra branden. Her torsdag formiddag er branden under kontrol, men der forestår stadig et arbejde med efterslukning.

Ulykken var også årsag til, at der i en periode ikke var tog til og fra Fredericia. I stedet blev der indsat togbusser. Her torsdag morgen er togtrafikken atter genoptaget, men med forsinkelser.

En række institutioner, Pelikanen, Eventyrhuset, Æblehaven og Ullerupbæk/Skjoldvejens skole, alle beliggende i evakueringsområdet, blev meldt lukket tidligt torsdag morgen, og alternative pasningsmuligheder tilbudt. Men kl. 8.00 blev evakueringsområdet atter åbnet.

En række virksomheder på havnen vil være lukket torsdag.

Biler og busser skal benytte alternative veje

Kl. 8.00 torsdag morgen blev det evakuerede område atter åbnet. Kommunens facebook og hjemmeside vil løbende blive opdateret med kort og oplysninger om situationen.

Bybusser, der kører i det indre Fredericia og langs havnen, vil være påvirket af uheldet i løbet af torsdagen. Det anbefales at tjekke Sydtrafik’s hjemmeside for opdatering.