Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er nået til enighed om en ny flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi i 2022-2025. Med aftalen er der enighed om at leje 300 fængselspladser i Kosovo og udvide fængselskapaciteten i Danmark med flere hundrede pladser.

Forholdene for fængselsbetjentene skal forbedres, så det i højere grad bliver muligt at tiltrække og fastholde fængselsbetjente. Samtidig skal de indsatte fremover mødes med en tilgang om ret og pligt, hvor dem, der ønsker et liv uden kriminalitet, får en hjælpende hånd, mens dem, der modarbejder systemet, skal mødes med konsekvens.

Justitsminister Nick Hækkerup har sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgået en ny flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi. Med aftalen afsættes i perioden fra 2022-2025 i alt ca. 4 mia. kr. til nye initiativer i kriminalforsorgen. Det er et historisk bevillingsløft, der skal bidrage til at sikre en genopretning af kriminalforsorgen.

Kriminalforsorgen er i dag udfordret af både mangel på fængselspladser og fængselsbetjente. Det har derfor været en hovedprioritet for aftalepartierne at finde løsninger på disse to grundlæggende problemer i en ny aftale for kriminalforsorgen. Samtidig indebærer aftalen, at de hårdeste indsatte mødes af større konsekvens, hvis de f.eks. overfalder eller truer fængselsbetjente eller andre indsatte, samtidig med at den kriminalitetsforebyggende indsats styrkes ved bl.a. et øget fokus på uddannelse, ligesom der afsættes en pulje til at styrke civilsamfundsindsatsen.

Læs aftale om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025 her.

– Regeringen har indgået en bred aftale, hvor aftalekredsen nu tager fat på en helt nødvendig genopretning af kriminalforsorgen. Vi stod til at mangle op mod 1.000 pladser i kriminalforsorgen i 2025, og jeg er stolt af at kunne sige, at vi med aftalen i fællesskab håndterer den bundne opgave. Vi er blandt andet enige om, at der skal arbejdes på at leje fængselspladser i Kosovo til udvisningsdømte fra tredjelande, og vi udvider med flere fængselspladser i danske fængsler på både kort og lang sigt. Samtidig sikrer vi bedre arbejdsvilkår for vores fængselsbetjente, der i en årrække har løftet en meget stor byrde. Vi styrker sikkerheden i fængslerne, giver nye udviklingsmuligheder for betjentene og mere frihed i opgaveløsningen. Uddannelsesindsatsen styrkes desuden markant, ligesom vi sætter en pulje af til at styrke samarbejdet med civilsamfundsorganisationerne. Aftalen indebærer et historisk bevillingsløft, men vil ikke løse alle problemerne for kriminalforsorgen her og nu. Men med denne aftale har vi skabt forudsætninger for, at vi med et langt sejt træk kan forbedre forholdene og bringe kriminalforsorgen tilbage i balance, siger justitsminister Nick Hækkerup.

– Vi er i Dansk Folkeparti glade for at være med i den nye flerårsaftale for kriminalforsorgen. Det er en aftale med markante DF-aftryk i form bl.a. af leje af fængselspladser i Kosovo til kriminelle udlændinge og et nyt, særligt bandefængsel med et skærpet regime for de hårdeste kriminelle. Aftalen har til formål at løse kriminalforsorgens problemer ved bl.a. at ansætte flere fængselsbetjente og tilbyde bedre løn- og arbejdsvilkår, siger Peter Skaarup og Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti.

– Kriminalforsorgen har i årevis været udsat for politisk vanrøgt, hvor problemerne har fået lov at vokse sig alt for store. Med dagens aftale begynder en genopretning med markante SF-aftryk. Nu tager vi endelig ansvar for mange års strafskærpelser og sætter foden ned over for forringelser for både ansatte og indsatte. Med aftalen sikrer vi en pæn sum penge til både at rekruttere, bl.a. med elevløn på uddannelsen, og fastholde fængselsbetjente, ligesom vi sætter et i forhold til tidligere stort fokus på resocialisering. Vi opretter tre nye udslusningsfængsler, får en ny model for straffesagsomkostninger, så de, der holder sig ude af kriminalitet, kan få eftergivet gæld. Vi sikrer mindre brug af strafcelle og sidst men ikke mindst, så hjælper vi indsattes børn, så de kan opleve bedre besøg og facetime med deres far eller mor i fængsel, siger Karina Lorentzen Dehnhardt fra SF.

– Det Konservative Folkeparti er borgerlige stemmer, der arbejder for indflydelse og for et stærkt fængselsvæsen. Faktum er, at vi inden for de næste tre år kommer til at mangle 1000 fængselspladser. De kriminelle skal sidde bag lås og slå og ikke gå frit rundt på gader og stræder, derfor er det en bunden opgave at skaffe 1000 fængselspladser. Det har vi gjort med aftalen her. Desuden ser vi det som et stort fremskridt, at vi får mulighed for at placere 300 kriminelle udlændinge til afsoning i Kosovo. Vi sikrer bedre vilkår for vores fængselsbetjente, som har været presset i lang tid. De fortjener større sikkerhed og bedre arbejdsvilkår, og det får vi med aftalen her, lyder det fra Britt Bager fra Det Konsertive Folkeparti.

Om aftalen:

Aftalen indeholder blandt andet et initiativ om leje af 300 fængselspladser i Kosovo til udvisningsdømte udlændinge, ligesom der er afsat midler til at udvide kapaciteten i kriminalforsorgen med 326 pladser i aftaleperioden. Fængselskapaciteten sikres også på længere sigt med forberedelse af et nyt og topsikret fængsel og en udvidelse af den allerede planlagte områdearrest. Derudover indeholder aftalen en række initiativer, som