Friluftsrådet har uddelt 19,2 mio. kr. til projekter, der skal skabe bedre muligheder for friluftsliv. I Region Syddanmark har 36 lokale friluftsprojekter fået 3,3 mio. kr. i tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Under coronakrisen er danskernes interesse for at komme ud i naturen steget markant. En rundspørge af KANTAR Gallup fra marts 2021 viste blandt andet, at 40 procent af befolkningen har opholdt sig mere i naturen under coronakrisen i forhold til før krisen. Den interesse håber Friluftsrådet, at den seneste uddeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv kan være med til at imødekomme.

Der er uddelt 11,5 mio. kr. under de tre overskrifter: Flere ud i naturen, Sammen i naturen og Fordybelse i naturen. Her er der givet tilskud til lokale initiativer rundt omkring i landet, for eksempel flere shelterpladser og stier til friluftsliv.

– Vi oplever stor efterspørgsel på muligheder for at overnatte i det fri og flere stier til friluftsliv. Især under coronakrisen er der rigtig mange, der har fået øjnene op for de helt særlige oplevelser, man kan få ude i naturen – og det endda uden mundbind. Det er dejligt, at vi med Udlodningsmidler til Friluftsliv kan imødekomme den stigende interesse, men der er stadig et stort behov for flere friluftsfaciliteter og stier derude, siger Winni Grosbøll, direktør for Friluftsrådet.

Gode lokale initiativer skal skabe friluftsliv

I Region Syddanmark har 36 lokale friluftsprojekter fået 3,3 mio. kr. i tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. For eksempel har Bagenkop Idrætsforening på Langeland fået 300.000 kr. i tilskud til at indrette et friluftsområde med blandt andet fire sheltere, en bålhytte og en forhindringsbane for børn på den tidligere stadionplads og fodboldbane.

Foreningen Recovery Bulls i Esbjerg Kommune har fået 28.800 kr. i tilskud til at arrangere ture med overnatning i det fri for blandt andre socialt udsatte voksne. Her lærer deltagerne at lave mad over bål, sejle i kano og andre friluftsaktiviteter.

Kolding Krisecenter har fået 40.000 kr. i tilskud til at arrangere aktiviteter i naturen for kvinder og børn på krisecenteret. Derudover har Geopark Det Sydfynske Øhav fået 100.000 kr. i tilskud til udvikling af lydvandringer i naturen på Ærø. Lydvandringerne skal skabe nye muligheder for aktivitet og fordybelse i naturen og er særligt målrettet børnefamilier.


Nye fællesskaber for psykisk sårbare, ældre og kræftpatienter

Derudover er der uddelt 7,7 mio. kr. til seks større projekter, der skal øge udsatte gruppers trivsel gennem fællesskaber i naturen. Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark fået 1 mio. kr. i tilskud til et treårigt projekt, der skal udvikle og udbrede brug af friluftsaktiviteter som metode til at skabe øget trivsel for psykisk sårbare unge. 


UlykkesPatientForeningen har fået 1,1 mio. kr. i tilskud til et projekt, der skal give ældre med handicap mulighed for fælles oplevelser i naturen. Og Kræftens Bekæmpelse har fået 2 mio. kr. i tilskud til at oprette nye gåfællesskaber for kræftpatienter og deres pårørende mindst 30 steder rundt omkring i landet.

– Coronakrisen har været hård ved især ensomme ældre og psykisk sårbare unge, og vi ved, at fællesskaber i naturen kan noget særligt i forhold til mental sundhed. Derfor er vi glade for at kunne give tilskud til projekter, hvor aktiviteter i naturen bliver brugt til at skabe trivsel for netop disse grupper i befolkningen, som har det svært for tiden, siger Winni Grosbøll, direktør i Friluftsrådet.


Friluftsrådet har også uddelt 250.000 kr. til en analyse af muligheder for at etablere et landsdækkende ikke-kommercielt bookingsystem for primitive overnatningspladser. Analysen skal adressere den problemstilling, at det i dag er svært for brugerne få overblik over muligheder for at overnatte i sheltere, fordi der ikke findes et ikke-kommercielt, landsdækkende bookingsystem.

Det er der givet penge til

  • Flere ud i naturen: 9,4 mio. kr. til 82 projekter
  • Fordybelse i naturen: 1,4 mio. kr. til 33 projekter
  • Sammen i naturen: 763.900 kr. til 19 projekter
  • Friluftsliv, trivsel og meningsfulde fællesskaber: 7,7 mio. kr. til 6 projekter
  • Analyse af shelterbooking: 250.000 kr.