Selvom firmaet egentlig kun er få måneder gammelt, så har det været her i mere end 55 år. Og derfor kunne Crossbridge Energy A/S raffinaderiet i Fredericia den 7. december fejre Production Unit Manager Jørgen Redeckers 40 års jubilæum.

Den 7. december 1981 trådte Jørgen Redecker inden for døren som helt ny raffinaderitekniker, der straks blev kastet ud i udfordringerne og blandt andet sendt på brandskole for at blive uddannet brandmand allerede den første uge.

Siden har Jørgen Redecker tilegnet sig en enorm viden og ekspertise og sidder i dag i en ledende funktion med ansvar for selve proces-anlægget, hvor raffinaderiets produkter bliver til. Med et aldrig svigtende engagement og nysgerrighed på at lære og tilegne sig viden, er han i dag blandt de, der har den dybeste indsigt i driften af raffinaderiet.

Sammenholdt med imødekommenhed og en positiv tilgang er han også en af de erfaringspersoner, som kolleger meget gerne går til for at søge råd og input. Noget som har vist sig meget værdifuldt også nu, hvor Crossbridge Energy med det nye ejerskab har sigtet rettet ind mod at producere mere bæredygtige produkter til gavn for danske bilister og den tunge trafik. Faktisk er målsætningen er blive det første CO2 neutrale raffinaderi – og som en start her på, arbejder Jørgen Redecker og hans team med klargøringen til at modtage grøn brint fra brintfabrikken HySynergy, som netop nu er under opførelse ved siden af raffinaderiet.