I Trekantområdet får langt flere elever undervisning i entreprenørskab end i de andre storbyområder i Danmark. Det viser en analyse fra i år lavet af Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise. Og netop de mange gode erfaringer fra skolerne i området ligger til grund for et helt nyt idekatalog, som samtlige folkeskolelærere i Trekantområdet vil få tilbudt.

“I Trekantområdet har vi valgt at satse på undervisning i entreprenørskab – blandt andet fordi vi ved, at det giver gladere børn, der på mange punkter er bedre rustet til fremtiden. Med idekataloget vil vi gerne vise nogle eksempler på, hvordan det kan lade sig gøre at få entreprenørskab ind i undervisningen – uanset om man som lærer har mange eller knap så mange ressourcer til rådighed. Det skal i hvert fald ikke være mangel på ideer og inspiration, der skal være en stopklods,” siger Lotte Bjerre Nielsen, der er chefkonsulent i Trekantområdet Danmark.

Idekataloget indeholder beskrivelser af otte forløb henvendt til forskellige klassetrin. Forløbene adskiller sig også i forhold til timeforbrug, og flere af dem er så fleksible, at de kan tilrettes alt efter, hvor mange timer læreren har til rådighed.

Link til analyse:
http://www.ffe-ye.dk/videncenter/kortlaegning-effektmaaling/kortlaegning