En 43-årig kvinde blev i dag ved Retten i Svendborg fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for 12 tilfælde af overtrædelse af straffelovens § 266 om trusler i perioden fra udgangen af december 2015 til 1. marts 2016.

Truslerne er i alle tilfælde fremsendt via mails og er sendt til flere offentlige myndigheder herunder Svendborg Kommune, flere politikredse og Rigspolitiet, Social – og Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, flere folketingspolitikere, herunder statsminister Lars Løkke Rasmussen samt ombudsmanden.

Ifølge sigtelserne har sigtede i de fremsendte mails skrevet, at hun vil lamme hele Danmark, såvel offentlige bygninger som offentlig transport ved på en bestemt dag at fremsende bombetrusler gående ud på at der er anbragt bomber i offentlige bygninger, busser og tog forskellige steder i landet, som vil sprænge på forskellige tidspunkter. Ifølge sigtelserne skriver sigtede ligeledes til flere, at hun vil slå nogen ihjel, herunder ved at kaste håndgranater ind i folkemængder.

Det kom under grundlovsforhøret frem, at politiet i forløbet har været i kontakt med kvinden i anledning af de fremsendte mails, som hun desuagtet blev ved med at afsende.

Ifølge sigtelserne skrev sigtede således i mails til Justitsministeriet, Fyns Politi og Ombudsmanden den 1. marts 2016, at den første bombe er anbragt i en offentlig bygning på Fyn med timeren sat til kl. 10.00, og at hun vil oplyse adressen, når hendes klage var behandlet.

Fyns Politi anholdt herefter kvinden den 1. marts 2016 kl. ca. 15.00.

Retten i Svendborg besluttede at varetægtsfængsle kvinden i surrogat på psykiatrisk afdeling i 7 dage, idet der fandtes at være bestemte grunde til at frygte, at kvinden på fri fod vil begå ny ligeartet kriminalitet.

Faktaboks: Straffelovens § 266 bestemmer, at den som på en måde der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.