Fredag d. 14. januar var det 50 år siden Hans Majestæt Kong Frederik d. 9. afgik ved døden. Dermed var det også 50 år siden, at Hendes Majestæt Dronning Margrethe d. 2 tiltrådte som Dronning af Danmark. Det meste af fejringen er udskudt til september, men Statsrådet og Folketingets markering blev afholdt med deltagelse af flere medlemmer af Kongehuset.

Det blev ikke det regeringsjubilæum som Hendes Majestæt Dronning Margrethe havde forventet. Corona har sat en stopper for langt de fleste arrangementer, således der på selve dagen kun var tre tilbage. De øvrige er udskudt til september, hvor en forsinket fejring vil finde sted.

Til trods for aflysningen mødte folk alligevel op, både ved Amalienborg, hvorfra Dronningen skulle køre i Store Krone mod Christiansborg. Endvidere var der både ved Statsministeriet og ved hovedtrappen på Christiansborg mødt mange op, der gerne ville lykønske Dronningen. Der var også en gruppe demonstranter der mødte op for at buhe, men den øvrige folkemængde begyndte i protest at synge nationalmelodien og ønske Dronningen tillykke.

Statsrådet er stadig en institution i dansk politik

Af Grundlovens §17 fremgår det, at:

Stk. 1. Ministrene i forening udgør statsrådet, hvori tronfølgeren, når han er myndig, tager sæde. Kongen fører forsædet undtagen i det i § 8 nævnte tilfælde og i de tilfælde, hvor lovgivningsmagten i henhold til bestemmelsen i § 9 måtte have tillagt statsrådet myndighed til at føre regeringen.

Stk. 2. I statsrådet forhandles alle love og vigtige regeringsforanstaltninger.

I praksis spiller det ingen rolle, da ingen regent i moderne tid har nægtet at underskrive en, af Folketinget, vedtaget lov. Men det symbolske og den fortsatte binding mellem Kongehuset og demokratiet er vigtigt. Det er her landets love formelt bliver vedtaget, og det er en god lejlighed for dialog mellem Dronningen, som i den grad har vist sig som en samlende figur for Danmark, og landets ministre.

Foran Statsministeriet ankom først departementschef i Statsministeriet, Barbara Bertelsen, siden statsminister Mette Frederiksen, efterfulgt af Kronprins Frederik. Som den sidste, næsten på slaget 09:30 ankom Dronningen til Statsministeriet, hvor statsrådet skulle finde sted.

Foran Statsministeriet havde også Den Kongelige Livgarde taget plads. De bevogtede indgangen til Sankt Jørgens Gård, ligesom de stod ret da både Kronprins Frederik og Dronning Margrethe ankom.

Det officielle Danmarks markering af jubilæet

Folketinget havde planlagt en officiel fejring af Dronning Margrethe, der dog ikke endte i den form man havde ønsket. I stedet for at være i Folketingssalen var arrangementet flyttet til landstingssalen, hvor der var et meget begrænset antal pladser. Her var der en tale af Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen, statsminister Mette Frederiksen og lagmand på færøerne, Bárður á Steig Nielsen.

Efter fejringen på Christiansborg tog kongefamilien til Kong Frederik d. 9.’s gravsted ved Roskilde Domkirke.