Uddannelse er et af de områder SE Vækstpulje ser som et fyrtårn. Formålet med puljen er at give samfundet støtte til udvikling, og det er netop derfor maskinmesteruddannelsen blev et af de 47 projekter, man i den første uddelingsrunde valgte at yde økonomisk støtte.

Behovet er stort og nye studerende er klar

Esbjerg er centrum for Danmarks offshore-aktiviteter, ligesom vi i Esbjerg og Syddanmark finder den største koncentration af maskinmestre i Danmark med arbejdsområde indenfor enten offshore eller det maritime.

Flere analyser og rapporter har klart påvist, at manglen på teknisk kvalificeret arbejdskraft er et problem og ofte direkte årsag til, at væksten i offshore virksomhederne ikke er så stor som ønsket. Regeringen har derfor godkendt Fredericia Maskinmesterskoles ansøgning om at genetablere maskinmesteruddannelsen i Esbjerg.

Rammerne for den nye maskinmesterskole er Niels Bohrs Vej 3, tæt på offshore industrien, med lokaler hvis navne klinger velkendt. De er nemlig opkaldt efter de mange platforme, der dagligt arbejdes på i Nordsøen.

De rigtige rammer er vigtige

Pengene fra SE Vækstpulje går til første etape, og bruges primært til at skabe de perfekte rammer om uddannelsen. Helt specifikt skal skolen selvfølgelig indrettes, og det er præcis til det formål, pengene fra SE Vækstpulje skal benyttes.

– Vi glæder os, og er med gaven fra SE Vækstpulje sikret en god start. Esbjergs erhvervsliv er ligeså entusiastiske som, vi er for genetableringen, og den tætte kontakt med offshore-industrien pga. vores placering bliver afgørende for uddannelsen. Jeg kan i øvrigt fortælle, at vi allerede nu har en lang liste af kommende studerende, og det siger jo alt, udtaler Rektor for Maskinmesterskolen Torben Dahl.

Fra SE Vækstpuljes bestyrelse deltager næstformand Per Michaelis Holm, og undervejs i dagens arrangement overrækkes checken til rektor Torben Dahl.

(Foto: se.dk )