76,4% af befolkningen har modtaget status af at være færdigvaccinerede. Det er over 3 ud af 4 danskere, der således er vaccinerede med to stik mod covid-19.

På trods af at der i Danmark har været en meget stor tilslutning til at blive vaccineret, stiger smittetallet. Indenfor den seneste uge er det daglige antal smittede, det højeste det har været under hele pandemien. Men selvom antallet af smittede er højt, så er langt de fleste af dem vaccinerede. 2 ud af 3 af de smittede er ifølge SSI vaccinerede personer. Da ¼ af befolkningen ikke er vaccinerede, udgør de ikke-vaccinerede en væsentligt mindre gruppe borgere, end den vaccinerede gruppe.

Ifølge Statens Serum Institut beskytter vaccinen effektivt mod alvorlige forløb. Myndighederne har indført nye restriktioner, der træder i kraft i dag. Samtidig anvendes der fortsat coronapas, men dette har ikke den samme effekt som før borgerne blev vaccinerede:

De vaccinerede borgere behøver ikke tage en covid-19 test for at få et gyldigt coronapas. Derfor virker coronapasset ikke som en effektiv restriktion overfor smittespredningen, da vaccinerede borgere også smitter videre, hvis de selv er blevet smittet. Coronapasset mister således en væsentlig grad af dets effekt. Samtidig er der ikke et behov for de vaccinerede for at blive testet, hvilket yderligere forringer effekten af massiv testning.

Undersøgelser af vaccinernes effekt har vist, at immuniteten falder efter 6 måneder. Det betyder at de borgere, der er blevet vaccinerede for mere end 6 måneder siden, har langt større risiko for at blive smittet og smitte andre. Dette er en af årsagerne til at myndighederne har bestemt, at alle skal tilbydes et tredje stik af vaccinen.

Statens Serum Instititut og Sundhedsstyrelsen er meget afdæmpede i forhold til at omtale, at vaccinerede borgere også kan blive smittet – og smitter andre. Det har længe været en erklæret målsætning, at man ønsker at få så mange som muligt vaccineret.

– Det er helt klart, at vaccinerne giver mindre risiko for smitte blandt de vaccinerede og giver en bedre beskyttelse mod at blive alvorligt syg, hvis man alligevel bliver smittet. Ifølge vores tal er der i øjeblikket 38 indlæggelser pr. 100.000 blandt uvaccinerede mod 9 pr. 100.000 blandt vaccinerede opgjort for alle grupper fra 12 år og op, siger Rebecca Legarth fra Statens Serum Institut.

Det er dog de vaccinerede, der er flest af blandt de indlagte. Kun ved at beregne tallene ud fra andel per 100.000 borgere, kan myndighederne argumentere for at der er flere indlæggelsestilfælde blandt de ikke-vaccinerede, og det samme gælder for det daglige antal smittede.

De sidste 7 dage er 22.054 personer med vaccination blevet smittet. 6.648 ikke-vaccinerede er blevet smittet. Der er således i tallene en overvejende stor smitte blandt vaccinerede. Blandt de indlagte de sidste 7 dage er 325 personer vaccinerede. Tallet af indlagte for vaccinerede er 193.

(Kilde: SSI. Se data ved at klikke på dette link).

Fra i dag træder de seneste restriktioner i kraft. Nattelivet lukkes ned og arrangementer begrænses. Samtidig har myndighederne og den socialdemokratiske regering frarådet julefrokoster. Disse restriktioner sker for alle, hvorfor den manglende effekt af coronapasset ikke har indflydelse på disse restriktioner. Samtidig vil skolerne fra i næste uge gå på tidlig juleferie.