Kulden er over Danmark. Kalenderen skriver oktober, men vejret siger januar. På denne kølige mandag havde Fredericia Byråd inviteret til borgerdialogmøde udenfor Rådhuset varme rammer. Denne gang foregik mødet i Medborgerhuset i Korskærparken.

Flere Fredericianere havde skiftet den varme stue ud med borgerdialogmøde denne mandag aften. Da borgerdialogmødet i formalia har karakter af et byrådsmøde skulle Borgmester Jacob Bjerregaard, traditionen tro, da også ringe mødet ind med sin klokke.

Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

Læs også: Kom til byrådsmøde i Korskærparken

Dagsordenen til den almindelige del af byrådsmødet var kort, rent faktisk var det eneste reelle punkt eventuelt – og denne mandag var der ikke nogen bemærkninger her. Derfra gik aftenen videre til det vigtigste: borgerdialogen. Til at indlede dette fik Formand for Borger- og Demokratiudvalget, Christian Jørgensen (V), ordet og præsenterede tankerne bag dette borgerdialogmøde.

Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

Deltagelse

Det helt store tema for aftenen var deltagelse. I forsøget på at skabe en større deltagelse var der sat fire workshops op, hvor borgerne kunne deltage aktivt i en debat om alt fra lokaldemokrati, yndlingssteder i Fredericia til deltagelse blandt etniske minoriteter og samarbejde, branding og bosætning.

Læs også: Christian Jørgensen: Det er vigtigt med borgerdialog

Hos Lise Nielson (A), næstformand i Borger- og Demokratiudvalget, blev der diskuteret lokaldemokrati, med udgangspunkt i borgerpanelet. Debatten gik på hvordan borgerpanelet kan give helt almindelige borgere indflydelse.

Hos medlem af By- og Planudvalget, John Nyborg (A), blev der lystigt talt om Fredericias bedste sider – og der blev givet mange inputs til hvordan man i By- og Planudvalget kan arbejde endnu hårdere for at alle steder af Fredericia bliver til en god side.

Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

Beliggenheden var meget aktuel i den tredje workshop, der blev faciliteret af Helhedsplanudvalget. Statistisk set er deltagelsen i demokratiet blandt minoriteter ikke synderligt stor, så snakken om hvordan man får en højere deltagelse var meget relevant.

Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

At Korskærparken er på ghettolisten er ingen hemmelighed. Området ry er noget blakket, men det vil man forsøge at lave om på. Hos Christian Jørgensen (V), formand for Borger- og Demokratiudvalget, blev der flittigt debatteret hvordan Sønderparken og Korskærparken kan komme ud af de dårlige ry – og hvordan beboerne i de to boligområder kan blive endnu bedre ambassadører for deres område.

https://www.billet.dk/gin-festival-2018#bio
Annonce