Familieterapi, der skal etablere og styrke relationen mellem forældre og børn, har positive effekter for adoptiv- og plejefamilier. Terapiformen øger børnenes trivsel og mentale sundhed, mens adoptiv- og plejeforældrene oplever mindre pres i forældrerollen efter terapiforløbet.

Adoptivbørn og børn anbragt i plejefamilier har større risiko end deres jævnaldrene for at udvikle psykiske og sociale vanskeligheder. Flere studier peger på, at en hovedårsag hertil er, at børnene har vanskeligt ved at knytte sig til deres pleje- eller adoptivforældre.

Derfor findes der flere former for familieterapi, der har særlig fokus på at etablere og styrke en tryg relation mellem barn og forældre. Disse terapiformer kaldes samlet for tilknytningsbaseret familieterapi. VIVE har i en systematisk forskningsoversigt og metaanalyse undersøgt, hvilke effekter tilknytningsbaseret familieterapi har for trivslen i adoptiv- og plejefamilier.

Undersøgelsen viser, at tilknytningsbaseret familieterapi har en særlig god effekt på adoptiv- og plejebørns trivsel og mentale sundhed samt på deres relation til pleje- eller adoptivforældre.

– Det er meget positivt, at tilknytningsbaseret familieterapi har så gode effekter på børnenes trivsel. Især med tanke på deres risiko for at udvikle psykiske og sociale problemer på grund af udfordringer med at skabe en tryg relation til deres adoptiv- og plejeforældre, siger Nina Thorup Dalgaard, seniorforsker i VIVE og en af forskerne bag undersøgelsen.

Terapiformen har også positiv indvirkning på pleje- og adoptivforældres omsorgsadfærd over for børnene og deres evne til at afkode børnenes signaler og reaktioner. Forældrene oplever desuden mindre stress eller pres i forældrerollen efter endt terapiforløb.

Forskningsoversigten omfatter studier over effekter umiddelbart efter familieterapien er afsluttet. En del af de positive effekter ses fortsat 3-6 måneder efter, at behandlingen er afsluttet.

Undersøgelsen gennemgår 44 internationale studier af effekter af tilknytningsbaseret familieterapi blandt børn og forældre i adoptiv- og plejefamilier.

Fakta om Campbell-samarbejdet


Undersøgelsen er en systematisk forskningsoversigt gennemført af VIVE Campbell. The Campbell Collaboration (på dansk Campbell-samarbejdet) er et uafhængigt internationalt forskningsnetværk, som i Danmark har til huse i VIVE. Campbell-samarbejdet har til formål at undersøge, hvilke effekter en given velfærdsindsats har på tværs af landegrænser. Det sker gennem systematiske forskningsoversigter, der samler den ypperste internationale forskningsviden om, hvordan diverse velfærdsindsatser virker.