Dyre middage, rejser med ægtefæller, slagterregninger, luksusarrangementer, billetter til koncerter, Linje 3-show, teaterforestillinger og mange andre frynsegoder. Det er eksempler på forbruget i Fredericias havneselskab, ADP.

Selskabet, der er kommunalt ejet, og dermed i sidste instans falder ind under kommunalforvaltningens myndighed, har i en årrække haft et stort forbrug til luksus, som medarbejderne kunne nyde godt af. Bilag og e-mails afslører, at der ikke er blevet sparet på forbruget, når Associated Danish Ports (ADP) skulle repræsentere sig selv. Omkostningerne til de luksuriøse regninger blev i 2017 genstand for intern uro, hvorefter revisionsselskabet blev inddraget med henblik på at skabe retningslinjer for forbruget. Det skete på et møde i Aarhus med deltagelse af topfolk fra ADP.

Et problem man identificerede var, at medarbejdere muligvis ikke var blevet beskattet af frynsegoderne. Et møde mellem topfolk i ADP og revisionsselskabet førte til, at man konkluderede, der var behov for retningslinjer således, at man undgik at medarbejderne skulle beskattes af de mange fornøjelser, der blev betalt af den offentligt ejede virksomhed.

“For at sikre at ADP kontinuerligt overholder sine forpligtigelser overfor Skat både som arbejdsgiver og skattesubjekt, har vi gennemgået en række eksempler sammen med PwC’s (PricewaterhouseCoopers) skatteeksperter for at vurdere deres behandling og dokumentationskrav”, står der i et notat, vi har set. Konklusionen på mødet var ifølge notatet, at “dette har vist, at der er behov for retningslinjer i forhold til, hvilke omkostninger ADP kan afholde som arbejdsgiver uden at der skal ske beskatning hos medarbejderen og nogle anbefalinger til, hvordan man fremadrettet kan sikre sig mod at udløse skattepligt hos vores medarbejdere.”

ADP og deres revisionsselskab var således nået frem til, at der var problemer med privatforbruget og repræsentationen i selskabet. Man havde gennemgået en række eksempler fra regnskabet med bilag, der samlet set viser ekstravagante omkostninger. Eksempelvis en enkelt flybillet til cirka 57.500,-, et VM kundearrangement til cirka 63.000, et andet VM-kundearrangement med overnatning til otte personer til cirka 51.000,-, eller et mere kundearrangement i tivolirevyen med overnatning for fire personer til cirka 13.000,- kroner.

Fælles for de mange aktiviteter har været, at det skulle være underholdende, ekstravagant og endte med at være særdeles dyrt for skatteborgerne. Der er tale om bilag for millioner af kroner.

Havneselskabet har i perioden fra 2014 og frem til i dag forøget deres synlighed voldsomt i form af sponsorater til blandt sportsklubber og Fredericia Teater. Således steg omkostningerne til sponsoraterne dramatisk, men de forskellige sponsorater har imidlertid været offentligt kendte. Til gengæld har det ikke været så tydeligt, at der sammen med sponsoraterne er leveret dyre VIP-billetter til medarbejderne i havneselskabet. Det samme har været tilfældet med teaterbilletter til Fredericia Teater.

På den baggrund kunne ADP’s ledelse deltage på den røde løber, med henvisning til repræsentationsomkostninger. Men ifølge kildematerialet er det et problem:

Ifølge kilder med central viden om selskabets økonomi, der har bedt om kildebeskyttelse, har blandt andet ægtefæller og andre bekendte deltaget i adskillige arrangementer. I sådanne tilfælde kan der være tvivl om, hvorvidt det overhovedet er muligt at trække regningerne fra.

Luksus på skatteborgernes regning (Foto: AVISEN)

En gråzone

Havneselskabet er underlagt havneloven. Principielt er der således regulering omkring, hvad selskabet må beskæftige sig med. Kommunalbestyrelsen har udpeget to medlemmer til bestyrelsen. I indeværende valgperiode har forhenværende borgmester Jacob Bjerregaard (A) været næstformand, mens Christian Jørgensen (V) har været bestyrelsesmedlem, og Steen Wrist (A) har overtaget næstformandsposten per 1. januar 2021. Deres opgave har blandt andet været at varetage Fredericia Kommunes interesser i bestyrelsen.

Vi har kontaktet Fredericia Kommunes byrådsmedlemmer Kenny Bruun Olsen (V), Susanne Eilersen (O), Peder Tind (V) og Søren Larsen (A) med den viden, vi har fået. Tind, Olsen og Eilersen krævede efterfølgende at istandsætte et ekstraordinært byrådsmøde.

Også Socialdemokratiet ville indkalde byrådet til et ekstra møde, oplyser gruppeformand Søren Larsen.

Samtlige gruppeformænd skulle indkaldes og at der var bred enighed om denne fremgangsmåde. Både Karsten Byrgesen (D) og Cecilie Roed Schultz (Ø) bekræfter, at alle partiledere blev informeret om byrådsmødet, og der var enighed om, at det skulle afholdes om fredagen.

– Efter gruppeformandsmødet ville Socialdemokratiet have indkaldt hele byrådet til et ekstraordinært møde, siger Søren Larsen.

Den socialdemokratiske borgmester i Fredericia, Steen Wrist, bekræfter her til aften sagens eksistens:

– Jeg kan bekræfte, at Fredericia Kommune er blevet forelagt materiale om nogle forhold i ADP. Da jeg blev orienteret af kommunaldirektøren og efterfølgende mødtes med gruppeformændene, var der bred enighed om at vi skulle handle og indkalde det samlede byråd om sagen. På den baggrund har Fredericia Kommune i sidste uge bedt ADP om en redegørelse. Som jeg tidligere har sagt, er vi nødt til at få det undersøgt, når vi præsenteres for noget, der kan rejse tvivl om hvorvidt tingene er gået rigtigt til. Det er vi i en god dialog med ADP om, udtaler Steen Wrist.

Kommunen ejer havneselskabet, og kommunalbestyrelsen har udpeget to bestyrelsesmedlemmer, der har pligt til at holde øje med virksomheden. På baggrund af oplysningerne blev der indkaldt til ekstraordinært møde af gruppeformændene. Det har i forvejen været en del af den politiske debat, om man skulle have en whistleblowerordning i kommunen, hvilket blev vedtaget umiddelbart før sommerferien. Men oplysningerne om et muligt stort privatforbrug og luksuriøse forhold i havneselskabet, ønsker Fredericia Kommune nu at komme til bunds i.

Viceborgmester, Susanne Eilersen, har efter, at hun har fået indsigt i oplysningerne, været travlt beskæftiget med at få sagen fremmet. Derfor har hun taget kontakt til kommunaldirektøren i Fredericia Kommune:

– Det er endnu for tidligt at sige, hvad der lægger til grund for oplysningerne, men for mig at se tyder det på, at der har været en usund kultur, og derfor har jeg sammen med Peder Tind og Kenny Bruun Olsen henvendt mig til kommunaldirektøren og bedt hende om at indhente en udredning fra ADP i sagen, siger Susanne Eilersen.

Venstres Kenny Bruun Olsen, der også er tidligere borgmester, har selv siddet for enden af bordet. Han mindes ikke, at der har været tale om så voldsomme udgifter før i tiden, og kræver nu også handling:

– Det hele lader til at være acceleret under den forhenværende borgmester, og med det vi allerede konstaterede i marts måned, ser jeg kun en vej frem, nemlig at vi får et overblik over forbruget i ADP, siger han.

Venstres borgmesterkandidat, Peder Tind, er enig med Susanne Eilersen:

– Det er alt for tidligt at konkludere noget, men vi tager naturligvis dette meget alvorligt. Jeg er meget tilfreds med, at vi får en redegørelse, og er tryg ved at kommunens advokat leder denne proces. Oplysninger af denne karakter kalder på handling og vi skal til bunds i denne sag. Derfor tog Susanne, Kenny og jeg også kontakt til kommunaldirektøren med det samme, og fik indkaldt byrådet.

Vi har forelagt oplysningerne for ADP, der oplyser, at havneselskabet ingen kommentar har til sagen.

Fakta: AVISEN har fået indblik i konkrete forhold i havneselskabet via centrale kilder, der har bedt om kildebeskyttelse, og nu står frem med afgørende informationer, der viser, at der har været problemer med privatforbrug og luksusarrangementer i perioden før 1. januar 2021.