Den ambitiøse handlingsplan, hvor ALDI har tilsluttet sig Greenpeaces internationale detox-kampagne, skal i etaper frem mod 2020 fastsætte en udfasning af bestemte produktionsbetingede kemikalier, der i dag bliver anvendt i tekstil- og skoproduktionen.

Med det nye initiativ udbygger ALDI sit engagement i bæredygtig produktion af tekstilvarer og sko og anerkender dermed endnu engang sin forpligtelse som en ansvarlig virksomhed over for mennesker og miljø.

I årevis har ALDI aktivt støttet udviklingen af bæredygtige samt miljømæssige og sociale standarder i producentlandene, og det er magtpåliggende for ALDI fortsat at arbejde med bæredygtige løsninger.

– ALDI er bevidst om, at det er en lang proces, der kræver forståelse for og accept af detox-kravene fra alle involverede parter. ALDI er derfor afhængig af, at hele forsynings- og værdikæden deltager og støtter processen, ligesom en succesfuld implementering kræver en åben og konstruktiv dialog med Greenpeace, oplyser discountkæden.

(Arkivfoto)