Der bliver kamp om pengene, når der skal laves økonomiaftale mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening. Der er ikke mange penge at give af – og tilmed har kommunerne store opgaver der skal løses. I Fredericia er det ingen undtagelse. Tiden med budgetter der deler rundhåndet ud er forbi.

– Jeg kan forsikre regeringen og ministeren om, at vi kommer til at indsamle dokumentation for alle vores udgifter i forbindelse med ukrainske flygtninge. Og den dokumentation kommer vi til Finansministeriet med, så kommunerne kan blive kompenseret, lød det fra Thomas Gyldal, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg. Udover at være i den inderste kerne af KL’s politiske ledelse er Thomas Gyldal også borgmester i Herlev, så han kender alt til de svære forhandlinger der snart skal pågå.

Dansk økonomi har det godt, men er samtidig presset. Det virker selvmodsigende, men generelt er økonomien sund – men den bliver også presset hårdt. Der bliver givet store beløb til humanitær bistand, der bruges mere på forsvaret, samtidig med, at regeringen og et flertal i Folketinget ved flere lejligheder har givet kompensationer for prisstigninger til danskerne. Selvom vi trykker vores egne penge, så er løsningen ikke bare at trykke flere. For pengene vokser ikke bare på træerne.

Efter år med højvande i kassen, hvor der var midler at give af, så er situationen nu en anden. Ikke fordi arbejdsløsheden er høj. Ikke fordi danskerne ikke har penge mellem hænderne. Men fordi vi lige nu oplever en rekordhøj inflation. Fordi vi har krig på europæisk jord, der hæver priserne. Fordi der er så omfattende sanktioner imod Rusland, at det koster mere at købe benzin og opvarme hjemmene.

Senest skal der gives en større check til de ældre, en varmecheck og et forhøjet kørselsfradrag. Det rammer forskellige grupper, som nok alle bliver glade for en hjælpende hånd. Men man kan som bekendt aldrig gøre alle tilfredse i politik. Og de her forslag koster penge, men samtidig dækker de ikke bredt nok for de røde – og sågar de blå mener ikke, at der er tale om retfærdige fordelinger.

Økonomiforhandlingerne mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening er altid spændende. For selvom kommunerne gerne vil gøre en masse, især her i første budget efter et kommunalvalg, hvor valgløfter skal indfries, så er det op til finansministeriet at løfte låget til kassen. Og i år kan man ikke andet end at forvente, at det låg kun bliver ganske lidt løftet. Der bliver ikke et tag-selv-bord til kommunerne. Tværtimod. Det bliver nogle meget hårde budgetforhandlinger i rigtig mange kommuner.

Penge i kassen betyder ikke at de kan bruges

Servicerammer og anlægslofter er begreber, der tit bliver brugt som en del af den daglige politiker-lingo. Det er i bund og grund to centralt vedtagne rammer for, hvor mange penge en kommune må bruge på serviceudgifter, altså løbende driftsudgifter, og hvor mange penge, der må bruges på anlæg, altså opførsel og renovering af bygninger.

Når det bliver teknisk, så er det fordi ,der ikke er tale om rammer for den enkelte kommune, men alle kommuner under ét. Det vil sige, at Fredericia Kommune kan godt bruge løs af deres penge, men hvis man skal undgå sanktioner, så skal der være en anden kommune, der bruger tilsvarende mindre. Hvis kommunerne som samlet enhed bruger mere end fastsat, så vil det medføre sanktioner fra centralt hold.

Det første skridt i processen er forhandlingerne mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening. Det er her der bliver, dels givet penge til kommunerne, men dels også fastsat hvilket anlægsloft og hvilken serviceramme der er gældende.

Når det så er på plads, så venter den interne kamp mellem kommunerne. For de skal internt beslutte hvem der kan bruge hvor meget. Selvfølgelig er der en naturlig grundfordeling, der afhænger af kommunestørrelse, demografi og lignende, men der er altid et rum for forhandling. Og til tider er der også rum for at få lov til at bruge lidt flere penge.

Jacob Bjerregaard viste sig at være mester i det der måske bedst beskrives som et spil ”kylling”. Hvem trækker sig først? Han har både landet budgetter tidligt, hvor der var rigeligt at give af. Men han har også ventet lige til det sidste, for at se andre kommuners budgetter gå under deres tildelte rammer – så han kunne bruge flere penge. Det spil bliver for alvor vigtigt i år.

Man vil det hele, men har kun lov til det halve

 Fredericia Kommune er godt stillet. Der er penge i kassen, som man med garanti gerne vil bruge. Men der er også økonomiske udfordringer, der skal løses. For lige nu er man gået ind i et budgetår, velvidende at der var økonomiske udfordringer på både det sociale område og på børneområdet. Byrådet behandlede på det seneste byrådsmøde regnskabet for 2021, der viser et overskud på -94,9 mio. kr., hvilket er 141,3 mio. kr. bedre end det vedtagne budget. Den gennemsnitlige kassebeholdning er i konsekvens heraf højere end budgetteret og er ved årets udgang 442 mio. kr..

Med knap 450 millioner kroner på kistebunden ser det også meget fornuftigt ud. Men der skal prioriteres. Og der skal prioriteres benhårdt. For det der også følger med her er, at der som afbødende redskab under coronapandemien blev givet lov til at suspendere anlægsloftet. Men det går nu hen og bliver en udfordring, for man er ikke blevet færdig med alle projekter ved udgangen af 2021. Derfor er man allerede nu begyndt at bruge af anlægsmidlerne for overslagsårene.

I praksis betyder det, at man allerede nu har brugt en stor del af de penge til anlæg, som ellers skulle forhandles med de kommende budgetter. Det er ikke unormalt at bruge penge ud i overslagsårene, tværtimod er det meget naturligt. Men denne gang virker det til, at der er brugt ekstraordinært mange penge. Og det betyder, at der skal prioriteres.

Er det et plejehjem der må vente? Skolerenoveringer? Cykelstier?

Selvom politikerne, dels både har pengene i kassen, og dels har lyst til at bruge dem, så er en økonomisk sanktion bare ikke det værd. Der er brug for prioriteringer. Det er nu politikernes forhandlingsevner skal stå. Men det er også nu det kommer til at vise sig, om der skal være opsplitning i byrådet, eller om alle står sammen. Det er i de svære tider det viser sig, om man er politiker af princip eller for at skabe forskel for borgerne.

Der kommer ikke en gavebod i år. Tværtimod. Det bliver svært.