Annonce

Danske og udenlandske efterretninger viser, at internationalt forskningssamarbejde med f.eks. Kina kan have alvorlige sikkerhedsmæssige, økonomiske og etiske konsekvenser. En ny rapport anbefaler et paradigmeskifte i den danske tilgang. Minister er klar til at gå længere, hvis det bliver nødvendigt.

Der skal ske et paradigmeskifte i den danske tilgang til international forskning og innovation.

Det fastslår URIS, der er et udvalg, der er nedsat af uddannelses- og forskningsministeren, i en ny rapport. Ifølge udvalget er der behov for 1) Øget opmærksomhed fra institutionerne på etiske, økonomiske og sikkerhedsmæssige risici, 2) Organisatoriske rammer og procedurer for risikohåndtering og 3) En fælles national tilgang og øget videndeling på tværs af relevante myndigheder og uddannelses- og forskningsmiljøer i Danmark.

Sammen med rapporten kommer udvalget med en række konkrete retningslinjer til de danske uddannelses- og forskningsinstitutioner:

 1. Identificér og beskyt jeres kritiske forskning
 • Kend jeres forsknings værdi og potentiale
 • Beskyt jeres viden og resultater
 • Sæt jer ind i eksportkontrolreglerne og investeringsscreeningsloven
 1. Kend jeres samarbejdspartnere
 • Undersøg, hvem I samarbejder med
 • Spørg jer selv, hvorfor I samarbejder med dem
 • Afgræns, hvad I samarbejder med dem om
 1. Beskyt jeres institution, ansatte og studerende
 • Vær bevidste om, at der kan være en trussel
 • Fokusér på sikkerhedsprocedurer og –systemer
 • Værn om jeres ansatte og studerende

Retningslinjerne indeholder en række konkrete tiltag, som skal igangsættes af institutionerne. De er landeneutrale, men i rapporten fokuserer man blandt andet på en skærpet tilgang til samarbejdet med Kina.

– Universiteterne skal være langt mere kritiske, når de samarbejder med andre lande som f.eks. Kina. Derfor strammer vi nu grebet. Der er flere lande, hvor udviklingen er stærkt bekymrende, og hvor der er høj risiko for, at danske forskere kan bidrage til at opbygge militære kapaciteter eller brud på menneskerettighederne. Nu gennemfører vi et paradigmeskifte. Universitetsledelserne skal have retningslinjerne helt ind på rygraden og praktisk talt kunne dem udenad, hvis man vækker dem om natten. Det er nødvendigt for vores sikkerhed, konkurrenceevne, grundlæggende værdier og for tilliden til dansk forskning. Jeg vil følge udviklingen tæt, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Annonce

Fakta:

 • Udvalget bag rapporten blev nedsat af uddannelses- og forskningsministeren i 2020 og består af repræsentanter fra Danmarks otte universiteter, professionshøjskolerne og de offentlige forskningsfinansierede fonde. Uddannelses- og Forskningsministeriet har været formand.
 • URIS står for “Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde”.
 • Af bl.a. Forsvarets Efterretningstjenestes “Udsyn 2021”, Center for Cybersikkerheds “Cybertruslen mod Danmark 2021” og Politiets Efterretningstjenestes “Vurdering af spionagetruslen mod Danmark 2022” fremgår det, at både Rusland og Kinas civil-militære integration udgør en risiko for militær eller uetisk anvendelse af viden og teknologi, herunder anvendelse i strid med menneskerettighederne.
 • I februar opfordrede uddannelses- og forskningsministeren alle danske institutioner til at indstille forskningssamarbejdet med alle russiske og belarussiske institutioner, efter Rusland begyndte sin invasion af Ukraine.
Annonce