Bjørg Gamst er oprindeligt uddannet musicalperformer på akademiet i Fredericia. Nu er hun tilbage på skolen, der nu hedder Den Danske Scenekunstskole, hvor hun er blevet uddannelsesansvarlig lektor.

Igennem en del år har Bjørg Gamst været en del af Fredericia Teater, hvor hun har stået på den store scene. I 2011 blev Bjørg fastansat som skuespiller på teatret, og i 2019 blev hun producent og en fast del af den kreative ledelse, hvor hun udnyttede sin baggrund som statskundskaber.

Efter Fredericia Teaters konkurs blev hun konstitueret leder af teatret, da det skulle genrejses. I forbindelse med Fredericia Musical Teaters forestillinger har hun været på scenen, og senest har hun været på scenen i forbindelse med ”jul på teatret”, men fra den 1. januar 2022 er det slut, da hun sætter sig i stolen som uddannelsesansvarlig lektor på Den Danske Scenekunstskole.

– Jeg har arbejdet med musicals hele mit liv og har brændt for at udbrede genren og har lyst til at være, hvor jeg kan gøre den største indsats for det. Jeg er kommet til et sted, hvor der er skolen, jeg selv kom fra, siger Bjørg Gamst.

Fra den ene dag til den anden ændrede Bjørgs hverdag sig i marts 2020. Dels lukkede Danmark ned som følge af coronapandemien, og derudover blev Fredericia Teater erklæret konkurs.

– Det har været en hård og lærerrig periode. Jeg har været i mange situationer. Jeg har lært meget arbejdsmæssigt og personligt. Det har været hårdt, da jeg mistede arbejdspladsen gennem ti år og der har derfor været mange personlige følelser. Både i forhold til, hvad jeg skulle tage af de kampe, der kom, og der har været perioder, hvor tingene i min bog har stået stille og jeg har tænkt, hvad der skal ske i min arbejdstilværelse, forklarer Bjørg Gamst.

At Bjørgs nye job lige præcis er på Den Danske Scenekunstskole er ikke nogen tilfældighed.

– Det er en langvarig proces som jeg altid har været bevidst om. Da jeg var til samtale, sagde jeg, at da jeg gik på skolen, at en dag skulle jeg overtage skolen. Det er ikke noget der nogensinde har ligget fjernt. Jeg har også taget en administrativ uddannelse, og derfor har det ikke været fjernt, men jeg har også taget muscialperfomer-uddannelsen, fordi jeg brændte for scenen, men i den kunstneriske branche er der ikke job for evigt. Måske kan jeg gøre noget ved det, men jeg har altid været bevidst om at kunne mange forskellige ting. Jeg ville ikke noget helt andet og skulle ikke bruge statskundskabsbaggrund i et ministerium, men i en kunstnerisk sammenhæng, siger Bjørg Gamst.

Scenekunstsskolen er tidligere blevet ledet af blandt andet Helge Reinhardt, Thomas Agerholm og Søren Møller, og det er også med respekt for forgængerne, at Bjørg Gamst starter i jobbet.

– Jeg skal ikke revolutionere skolen, der har været velfungerende i mange år. Jeg bliver den første kvindelig leder, og jeg har taget uddannelsen der som den første leder på skolen, og jeg har min baggrund fra branchen som eleverne skal ud i, og jeg håber, at de tre ting kan bruges til inspiration. At gå på sådan en skole er givende og hårdt, fordi det er et arbejde med en selv. Mennesker, der går der, er ofte krævende af sig selv og stiller høje krav. Det er en personlig rejse at gå på den treårig uddannelse. De skal blive den bedste udgave af dem selv som musicalperformer, og så håber jeg at inspirere til, at man kan forskellige ting som performer, og det er skolen i gang med, da der er kommet samarbejde med de andre linjer i landet. Det med at vi kan få et større samarbejde med de andre scenekunstgenrer, der giver en større forståelse for genren, siger hun.

Bjørg er oprindeligt uddannet i statskunskab fra Københavns Universitet, og hun er derfor ikke kommet den traditionelle vej ind i branchen.

– Jeg har taget en anden vej. Der findes mange gode forberedende skoler, og vi har også en her i Snoghøj, der var en af de eneste, da jeg søgte ind, men jeg havde læst statskundskab. Jeg har været sportsdanser, og startede til børnedans som treårig. Jeg har spillet teater i mange år, og jeg har været på et egnsteater i en lille by på Lolland. På den måde havde jeg en baggrund. Jeg tog til København for at læse, hvor jeg tog poster indenfor det sociale og kunstneriske. På et tidspunkt kunne jeg mærke, da jeg var i Velfærdsministeriet, at jeg blev nødt til at søge ind på musicalakademiet. Jeg tog toget herover, og gik fra stationen. Det tog 25 minutters tid, hvor jeg tænkte, at det var noget andet, men at det nok skulle gå, forklarer Bjørg Gamst og slutter med at komme med et råd til personer, der vil søge ind på skolen:

– Man skal forberede sig bedst mulige, og jeg havde en anden veninde, der læste jura, der droppede ud et år før mig, og jeg forstår det ikke. Hun kunne bare gøre det færdigt og så gjorde jeg selv det samme. Hvis vi skal være lykkelige, skal vi gøre det, der gør os glade. Vi skal finde vores vej i livet. Kun otte kommer igennem, men en anden vej viser sig, hvis man ikke kommer igennem nåleøjet.