På byrådsmødet mandag den 29. november stemte Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti imod en takststigning til øget forældrebetaling i daginstitutionerne, men forslaget endte med at blive vedtaget med et flertal fra Socialdemokratiet og Enhedslisten.

Forældrebetalingen for dagtilbud fastsættes som en procentsats af kommunens samlede bruttodriftsudgifter på området. I Fredericia Kommune opkræves – ligesom i de fleste andre af landets kommuner – 25 procent af udgifterne i forældrebetaling. Dette svarer til lovgivningens maksimum, og budgettet bygger på denne forudsætning.

Den endelige takstberegning for 2022 viser umiddelbart en stigning for især de kommunale dagtilbud, der er væsentlig større end tidligere år. Stigningen skyldes følgende forhold:

  • Opkrævning af forældrebetaling af finanslovsmidler til minimumsnormeringer jf. udvalgsbeslutning i Børne- og Skoleudvalget den 20-09-2021.
  • Tilførsler i Budget 2022 til bedre normeringer, trilledagplejere og øget rengøring.
  • Faldende børnetal, større end forudsat i befolkningsprognosens mængderegulering.

Det betyder, at eksempelvis en vuggestueplads på 47,5 time pr. uge stiger fra 4.170 kroner til 4.425 kroner, og det er en stigning på 6,1 %. For en børnehaveplads 47,5 time pr. uge stiger det fra 2.515 kroner til 2.670 kroner, hvilket er en stigning på 6,2 %.

– Vi stemte imod, fordi vi synes ikke, at forældrebetalingen skal stige. I Venstre synes vi, at det skal være bedre og billigere at være børnefamilie. Vi vil derfor gerne øge normeringerne samtidig med at vi sænker forældrebetalingen, siger Pernelle Jensen (V), der er medlem af børne- og skoleudvalget.

– I Fredericia opkræver vi det maksimale af det, som vi må af forældrene og fordi det er 25 procent, så stiger forældrebetalingen hver gang vi investerer i børneområdet og det er ikke rimeligt, at vi vælter betalingen over på forældrene. Det er vores ansvar som kommune at sikre, at der er voksne nok omkring børnene og det ansvar skal vi tage på os uden at det går ud over familiernes økonomi, fortsætter hun.

Karsten Byrgesen (D) undrer sig over, at det ikke gav anledning til debat i byrådssalen, og fortæller samtidig, at der ikke har været informeret om stigningen var under opsejling.

– Vi er gået fra at være et byråd, hvor vi taler om tingene til, at det blev dikteret ved, at Steen Wrist konstaterede, der er flertal uden nogen form for det. Jeg forstår ikke, at de ikke sagde i valgkampen, at det er den styreform de ønsker, siger Byrgesen.

I budget 2022 er der afsat en millon kroner til trilledagpleje, to millioner kroner til bedre nomeringer og 500.000 kroner til nyt materiale i legestuerne, men da det blev vedtaget mener Byrgesen ikke, at der var information om den kommende stigning.

– Vi sætter taksten op for de familier, der er ved at etablere sig. Jeg forstår ikke, at vi ikke har fået konsekvensen at vide. Vi har holdt budgetseminar, hvor vi kiggede på gaverne, men intet er nævnt om det her. Det var ikke en del af aftalen at sætte priserne op, siger Karsten Byrgesen.

Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti fortæller, at der skulle have været større klarhed over sagen i forbindelse med budgettet.

– Regeringen lavede en udledning med, at vi skulle lave minimumsnomeringer, og forældrenepriserne ikke skulle stige i takt med det. Vi ville derfor fastholde betalingen på 24,2 %. Vi synes i forvejen, at det er dyrt at få børn passet, og derfor skulle taksterne forblive som de var. Men vi må tage flertallet til efterretning, siger Eilersen.

Formand for børne- og skoleudvalget, Ole Steen Hansen (A), fortæller at forældrebetalingen ikke steg sidste år, men at det er steget i år grundet en øgning på taksterne med to millioner kroner.

– Vi har Jyllands bedste nomeringer, og vi skal huske, at vi gør det for børnenes skyld. Det kommer til at blive lidt dyrere, men vi skal huske, at de udsatte får tilskud. Jeg anerkender, at der er en smertegrænse, og som jeg allerede har sagt, så opfordrer jeg til at det kommende byråd taler om det, siger Ole Steen Hansen og afviser de borgerlige partiers kritik af, at stigningen er kommet “ud af det blå”:

– Så må man sætte sig ind i det. Det er altid en del af budgettet, og man skulle have taget den der, siger han.