Fredericia Kommune ansatte 1. november borgervejleder Lotte Attrup. Det er første gang kommunen har en borgervejleder, og Lotte Attrup skal fungere som borgernes talerør og dermed understøtte dialogen mellem kommune og borgere.

”Jeg glæder mig til at blive sparringspartner med de borgere, der har behov for det. Borgervejledning handler om dialog. Borgerne skal opleve sig hørt og forstået. Min opgave er først og fremmest at have fokus på dialogen og samarbejdet med borgerne, så kommunens sagsbehandling har borgeren i centrum”, siger Lotte Attrup.

Som borger og erhvervsvirksomhed i Fredericia Kommune, kan du henvende dig direkte til borgervejlederen, hvis du har brug for råd og vejledning i forhold til din kontakt med kommunen. Uanset om borgerne har et konkret spørgsmål eller er i tvivl om, hvordan de skal håndtere en generel situation i forhold til Fredericia Kommune, kan de henvende sig til Lotte Attrup og få en snak.

”Min dør står åben for alle og enhver. Du kan ringe, skrive eller gå direkte ind fra gaden og få en samtale. Men hvis du vil være sikker på at jeg har tid til dig, er det en god idé at ringe og få en aftale på forhånd”, siger Lotte Attrup.

Råd og vejledning kan foregå anonymt. Personlige oplysninger, som bliver udleveret til Lotte Attrup, vil kun være tilgængelige for hende.

Man kan kontakte Lotte Attrup personligt på Fredericia Rådhus alle hverdage mellem kl. 10 og 14, på telefon 7210 5013 og borgervejleder@fredericia.dk.

Fakta
Borgervejlederen arbejder uafhængigt af den kommunale administration og refererer direkte til Fredericia Byråd.
Lottes kontor ligger på gangen op til byrådssalen i lokale 303.

(Foto: Ole Olsen – Fredericia Kommune )