Der er ikke den mindste tvivl at spore hos hverken borgmester i Fredericia Kommune, Steen Wrist (A) eller hans kollega på den anden side af bæltet, borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen (A). Der er behov for nær sundhed – og her spiller lægevagten for de to borgmestre en afgørende rolle.

Når de praktiserende læger lukker deres konsultationer om eftermiddagen tager et andet beredskab over. Det er det beredskab, der ikke er til livstruende sygdom, men til de tilfælde hvor der er brug for lægelig assistance. Lægevagten åbner telefonerne – og indtil for halvandet år siden også i 22 konsultationssteder på tværs af Region Syddanmark. Det er Praktiserende Lægers Organisation (PLO), der driver lægevagtsordningen ud fra en overenskomst med Region Syddanmark. Men den overenskomst har siden indtoget med corona været suspenderet.

Der har været stor forståelse fra både regionsrådspolitikere og lokalpolitikere for den pressede situation, der har været – og nu atter er i sundhedsvæsnet. Men kritikken går på, at der på intet tidspunkt, ej heller da corona ikke længere var en samfundskritisk sygdom, har været åbnet på det niveau som overenskomsten ellers foreskriver.

Formand for udvalget for den nære sundhed i Region Syddanmark, Bo Libergren, har tidligere kaldt det for en egenhændig beslutning fra PLO, som han ikke har været enig i, men har været nødsaget til at notere sig. Han står fast på, at der er behov for 22 konsultationssteder i Region Syddanmark, selvom PLO lige fra regionernes oprettelse i 2007 har haft et ønske om helt ned til fire konsultationssteder.

Der har ikke siden den oprindelige overenskomst fra 2007 været rykket meget på indholdet – og i de seneste år har Region Syddanmark, på trods af kraftige ønsker fra PLO, afvist at indgå i nye forhandlinger omkring lægevagtsordningen i regionen. Men nu er der åbnet for forhandlinger. Det er ikke en holdbar løsning for hverken Region Syddanmark eller PLO, at der ikke bliver arbejdet efter overenskomsten.

Derfor venter nu forhandlinger om en ny lægevagtsordning, forhandlinger, der kan blive meget svære for både Region Syddanmark og PLO. Der er langt mellem de to udgangspunkter, men det virker ikke til at nogle regionspolitikere er klar til at opgive det høje antal konsultationssteder. Den holdning har de fuld opbakning til fra både Johannes Lundsfryd, borgmester i Middelfart, og Steen Wrist, borgmester i Fredericia.

Steen Wrist: Jeg køber ikke præmissen om få konsultationssteder

Det er på ingen måde tilfredsstillende, at Fredericia Kommune ikke har haft en lægevagt i halvandet år, må man forstå på borgmester i byen, Steen Wrist. Der er behov for en ny overenskomst, så både læger og borgere kan få forhold, der er gode nok – men det skal ikke være på bekostning af et nært sundhedsvæsen, slår Steen Wrist fast.

– I første omgang fik vi at vide, at det var på grund af corona. Jeg synes, det er utilfredsstillende, at en by som Fredericia ikke har en lægevagt. Det vil jeg gerne sætte en tyk streg under. Jeg synes måden, det fungerer på er mærkelig. Hvis PLO henviser til en gammel aftale, så synes jeg at regionen må komme i gang med at forhandle en ny, siger Steen Wrist.

– Jeg synes ikke, man skal købe præmisserne om fire steder – i øvrigt kommuner hvor man i forvejen har storhospitaler. Jeg synes, man bør skele til, hvor der bliver placeret nærhospitaler fra regeringens side. Det er en helt vild præmis at sætte op med kun fire lægevagter i regionen. Når det kommer til adgang til sundhed, der har geografi en stor indflydelse. Det er ikke alle, der kan starte bilen og køre til Kolding. Det er enormt ulighedsskabende at lægge så stor afstand ind over, fortsætter Steen Wrist, borgmester i Fredericia Kommune.

Hvilke konsekvenser en manglende lægevagt vil få for befolkningen kan være svært at spå om, men Steen Wrist er bange for, at det kan få alvorlige konsekvenser. For ham er lægevagten ikke en bonus, det er en nødvendighed. Det er de færreste, der ringer til lægevagten, hvis ikke det er nødvendigt.

– Jeg tror desværre, det kan betyde, at flere ikke gør noget og giver op og venter til dagen efter. Men det kunne godt være, at det var vigtigt at blive behandlet i den tid der var lægevagt. Det er de ting, der bliver udsat, der bekymrer mig, siger Steen Wrist.

Informationen om den manglende lægevagt har ikke været alment kendt, ja ikke engang kendt af de lokale politikere, før AVISEN i en artikelserie kunne afdække, at der er store udfordringer på området. At der bliver skåret ned på antallet af konsultationssteder virker for Steen Wrist som en komplet anden vej end den regeringen har slået an med ønsket om en mere nær sundhed.

– Det er netop det præcis modsatte af de intentioner, der lå med regeringens forskellige udspil. Jeg kan tørt konstatere, at man på regionalt niveau går i en anden retning. De siger, det er PLO, men så må de gå til bordet, siger Steen Wrist.

Det kan være svære forhandlinger, der venter, for alle byer vil gerne have en lægevagt. Men her glæder Steen Wrist sig over, at der er hele tre regionsrådspolitikere fra Fredericia.

– Jeg er rigtig glad for, at vi har tre valgt fra Fredericia. Men de er valgt til at repræsentere hele regionen. Men jeg har en klar forventning om, at de kan finde en løsning. Jeg synes, det her er meget skuffende, siger Steen Wrist.

– Jeg synes ikke det, vi beder om er urimeligt. På ingen måde. Det her handler om afstand. Det kan godt være at nogle har længere afstande end andre. Men vi er mere end 50.000 indbyggere. Det er altså ikke alle der bare kan tage og tænde bilen og køre til Kolding eller Vejle, fortsætter han.

Sundhedsvæsnet er afgørende i den danske velfærdsstat – og for Steen Wrist er den nære sundhed afgørende. Derfor har han klare forventninger til de forhandlinger der venter.

– Det her går kun én vej. I gamle dage kom Dr. Hansen hjem i Matador. Der rykkede lægevagten ud. Så skulle vi tage derhen, men nu skal vi rejse derhen. Jeg forventer ikke, at Dr. Hansen kommer tilbage, men jeg forventer at der er en lægevagt i Fredericia, siger Steen Wrist.

Steen Wrist selv kommer ikke til at spille en aktiv rolle i forhandlingerne, det vil han overlade til Region Syddanmark. Men han er ikke i tvivl om hvad udfaldet skal blive.

– Nu er det her en overenskomst der skal forhandles mellem to parter. Jeg er ikke en part. Men jeg har en forventning om, at parterne med hinanden kan finde løsninger. Hvordan de kommer frem til, at der er en i Fredericia Kommune er op til dem selv, bare de kommer derhen, lyder det afslutningsvist fra Steen Wrist, borgmester i Fredericia Kommune.

Johannes Lundsfryd Jensen: Vi er nødt til at stå sammen

Borgmesteren i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen, har tidligere ytret en skarp kritik af den manglende lægevagt i Middelfart, en kamp han allerede dengang kastede sig ind i. For ham er det afgørende med nærhed i sundhed, derfor er det vigtigt at man ikke går den anden vej i Region Syddanmark.

– For det første har vi lavet en henvendelse fra det samlede fælleskommunale samarbejde i Syddanmark, for vi er otte kommuner uden dækning. Det er et generelt problem i hele regionen. Vi har gennem det samarbejde løftet dagsordenen for regionen. Vi har i den forbindelse fået bekræftet, at man har indledt forhandlinger. Jeg har en forventning om, at når vi har så udbredt et problem, så bliver der taget hånd om det, siger Johannes Lundsfryd Jensen og fortsætter:

– Det er ikke gangbart med så få steder. Jeg er stærkt imod centralisering – også af sundhedsvæsnet. Vi har en regering der har lagt op til mere nærhed i sundhed med nærhospitaler og andet. Jeg synes, det PLO har gang i, det er fuldstændig modsat. Jeg synes PLO virker lidt politisk tonedøve her, hvis de ikke forstår det meget klare ønske om mere nærhed i sundhed.

Johannes Lundsfryd Jensen har været meget kritisk omkring måden, der er blevet skåret i lægevagten på. Det er sket i ly af Corona, en meget belejlig undskyldning, for ingen har kunnet sige noget imod det. For Johannes Lundsfryd Jensen handler det heller ikke om manglende forståelse for en ekstraordinær situation, men mere om hvordan vi på den anden side kommer videre.

– Jeg er helt med på, at det danske sundhedsvæsen i øjeblikket er i en ekstraordinær situation. Men jeg tænker også, at når vi kommer på den anden side af coronakrisen skal vi finde en måde at skabe nær sundhed for borgerne, siger Johannes Lundsfryd Jensen.

De forhandlinger der venter kan blive hårde – og ingen kommuner vil være dem, der ender uden en lægevagt. Men Lundsfryd vil alligevel lade forhandlingerne være op til Region Syddanmark, da det er deres ansvar at drive en lægevagt.

– Jeg har respekt for at regionen indretter, som man finder det nødvendigt. Det vil jeg helst ikke blande mig i. Det jeg har fokus på er service til de borgere der bor i Middelfart Kommune. Det skal tilbage igen med en lægevagt i området. Hvordan det skal organiseres, vil jeg trygt overlade til regionen, siger Johannes Lundsfryd Jensen.

Fra Middelfart Kommune er Morten Weiss-Pedersen (C) valgt til regionsrådet, ligesom også Kim Johansen (A) fra Nordfyns Kommune er valgt i Middelfart-kredsen. De to vil Johannes Lundsfryd bruge som aktiver i kampen for en lokal lægevagt.

– Jeg har haft fat i Morten Weiss-Pedersen, der også er i byrådet i Middelfart. Han er helt opmærksom på, at vi har en udfordring med lægevagten i Middelfart kommune. Men når lejligheden byder sig vil jeg også tage fat i Kim Johansen. Men jeg tænker det stærkeste sted er i kommunekontaktudvalget. Vi har jævnlige møder i det udvalg. Vi har allerede taget hul på det ved at sende et brev på vegne af de syddanske kommuner, siger Johannes Lundsfryd Jensen.

Det er vigtigt at gå samlet ind til de her forhandlinger, på den måde står man stærkest, forklarer Johannes Lundsfryd.

– Det handler om at stå i samlet flok. Jeg har særligt meget fokus på borgerne i Middelfart Kommune og Steen Wrist har på borgerne i Fredericia Kommune. Men vi står bare stærkere når vi er sammen, siger Johannes Lundsfryd.

Det er ikke sikkert, at der kommer en ny aftale mellem Region Syddanmark og PLO, hvilket vil resultere i mere af det samme: Politikere der er kede af situationen og PLO der ikke føler de kan leve op til de krav, der bliver stillet. Men Johannes Lundsfryd har tillid til, at Region Syddanmark kan lande en god aftale – og hvis PLO ikke forstår behovet for mere nærhed i sundhed, så får de det svært.

– Det kan godt være, at der også er nationale forhold der spiller ind. Men der blæser den politiske vind i retning i mere nærhed i sundhedsvæsnet. Så jeg tror den vej vil ende blindt for PLO, lyder det afslutningsvist fra Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester i Middelfart.