Dansk Folkeparti holdt fredag klokken 11:00 pressemøde på Meldahls Rådhus i Fredericia, forud for budgetforhandlingerne i de kommende måneder. Partiets to byrådsmedlemmer, viceborgmester Susanne Eilersen og byrådsmedlem, Inger Nielsen fremlagde visioner, ønsker og svarede på spørgsmål.

Dansk Folkeparti ser med bekymring på de kommende budgetforhandlinger. Det ser stramt ud for økonomien, grundet den regeringsbestemte serviceramme. Fredericia Kommune har langt overskredet rammen. Beskæftigelses-, handicap- og ældreområdet er områder, hvor byrådet i øjeblikket er udfordret, da budgettet ikke stemmer overens med de politiske mål.

Der er således en stor sandsynlighed for, at der skal spares, derfor skal de politiske aktører i fællesskab finde et grundlag for kompromisser.

Derudover fortæller prognoser på ældreområdet, at den demografiske udvikling får en væsentlig større rolle i vores samfund i de kommende år. Borgerne kommer til at leve i længere tid, men det vil også betyde, at der er brug for større økonomisk kapacitet. Derfor kan der opstå situationer, hvor der ganske enkelt ikke er penge nok, samtidig vil der være en udfordring i at have nok arbejdskraft, der kan tage sig af de ældre befolkningsgrupper. Der vil mangle varme hænder.

Derfor vil Dansk Folkeparti afsætte midler til at lave en temperaturmåling af ældreområdet, hvor der både kigges på, hvordan man tager sig af de ældre medborgere, og om der er et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Formålet er at se, om der kan spares penge på vikarkontoen, såfremt der er et godt arbejdsmiljø. Derudover vil en attraktiv arbejdsplads, ifølge DF-politikerne være med til at skaffe den nødvendige arbejdskraft til ældreområdet. Derudover sætter partiet stort fokus på, at den enkelte borger trives på plejehjemmene:

– Vi skal efterleve borgerens ønsker så vidt muligt. Vi andre har vores hverdag og rutiner, og det er ikke det samme, som naboen gør. Ikke alle har de samme interesser og hobbyer, fordi vi er anderledes alle sammen som mennesker. Tilfældet er det samme på plejehjemmene, da ikke alle borgere har de samme rutiner. Vi skal kigge på, hvad der optager den enkelte borgers ønsker, så alle ældre trives på plejehjemmene, sagde Susanne Eilersen på pressemødet.

Partiet præsenterede flere sider med budgetønsker, blandt andet med fokus på uddannelse, sundhed og miljø, hvilket også var punkter, der stod højest på sidste års udspil fra Dansk Folkeparti. I år har partiet fremhævet tiltag, som både øger turismen og borgerinddragelsen i byen.

Turismedelen er et område, som partiet satser mere på i år, fordi det vil give Fredericia et boost.

Dansk Folkeparti vil afsætte tre millioner kroner til at udarbejde en turismestrategi for Fredericia, da det er ifølge DF vigtigt for både bosætning, detailhandlen og erhvervsliv, at Fredericia også får del i den omsætning og markedsføring der ligger i, at turister får øjnene op for de herligheder, Fredericia byder på.

Derudover skal borgerinddragelsen ske ved, at borgerne skal høres, inden en høringsperiode sættes i gang. Det skal ses som en måde at styrke det lokale demokrati, at borgerne får en mere direkte indflydelse.

– Det er en god ide at tage borgerne med ind, da de lokale mennesker ved, hvad der sker i deres nabolag. De ved, hvor det brænder på, og hvor det kan blive bedre. De ting skal med i høringsperioden, så åbenheden ligeledes bliver styrket. Der er mange, som snakker om åbenhed, men de fortæller ikke, hvad de konkret vil gøre, sagde Inger Nielsen.

Budgetforhandlinger starter i de kommende uger, og AVISEN følger dem tæt.