I går aftes blev det sidste af årets borgerdialogmøder afholdt i Medborgerhuset i Korskærparken. Der var fulde huse, og Formand for Borger- og Demokratiudvalget, Christian Jørgensen (V), kalder aftenen for en succes.

Det var en glad Christian Jørgensen vi fangede på telefonen denne blæsende tirsdag morgen. Som formand for Borger- og Demokratiudvalget er han en af hovedmændene bag borgerdialogmøderne, der af formalia er et byrådsmøde, men i praksis er en dialog mellem borgere og politikere.

Mange var i går mødt frem i Medborgerhuset i Korskærparken, hvor Borger- og Demokratiudvalget i tæt samarbejde med Helhedsplanudvalget havde inviteret indenfor. Inden det formelle møde var der arrangeret en rundvisning i Korskærparken, hvor de mange nye faciliteter blev vist frem. En håndfuld var mødt frem, men Christian Jørgensen ville ønske flere havde været med.

“Jeg kunne godt have ønsket, at flere bed tænderne sammen i kulden og deltog i den rundvisning der var inden mødet. Jeg synes det var spændende at mærke områdets DNA og karakter, se den nye legeplads, se en nyrenoveret lejlighed. Det var et super godt indblik i hvordan Korskærparken de seneste år har udviklet sig positivt” siger Christian Jørgensen til Fredericia AVISEN.

Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

Velbesøgt møde med mange inputs

Som nævnt var der stor opbakning til selve mødet. Mange var mødt frem – og rundt i de fire opstillede workshops blev der talt på livet løs. Nogle workshops var mere populære end andre, men overordnet var deltagerne rimelig jævnt fordelt på de fire.

“Selve mødet var godt besøgt, og der var mange beboere fra lokalområdet. Mange af dem der kom i går, er nogen der ikke nødvendigvis deltager på de andre borgerdialogmøder vi holder, så det er rigtig godt” fortæller Christian Jørgensen.

“Vi arbejdede jo under temaet deltagelse, og det synes jeg blev taget godt imod. Hver workshop arbejdede med sin egen fortolkning af temaet, det gav rigtig mange gode inputs til det fremtidige arbejde” siger Christian Jørgensen og fortsætter:

“Det feedback jeg har fået fra borgerne har også været rigtig positiv, så ud fra min egen oplevelse og den gode feedback vil jeg sige at borgerdialogmødet gik rigtig godt”.

De unge manglede

Selvom mødet var velbesøgt var der særligt én gruppe, som Christian Jørgensen savnede: De unge.

“Selvom fremmødet var flot, så er jeg da lidt ked af at vi mangler de unge. Vi mangler dem i vores borgerpanel, og vi manglede dem til borgerdialogmødet i går. Vi kunne godt tænke os, at flere unge mennesker ville deltage aktivt” siger Christian Jørgensen og fortsætter:

“Når vi nu var i Korskærparken, der faktuelt har en stor andel af borgere med anden etnisk herkomst end dansk, så havde jeg da også håbet at se flere med en anden baggrund end dansk”.

https://www.billet.dk/gin-festival-2018#bio
Annonce