I slutningen af sidste uge passerede containermængderne på Fredericia Havn en milepæl med 100.000 TEU, hvilket er de højeste containermængder nogensinde. Og med en forventning til yderligere 3000 – 4000 containere inden nytår, så kommer årets mængder til at ligge på den gode side af 100.000 TEU. Sidste års rekordvolumen på 80.000 TEU passerede havnen allerede med udgangen af oktober måned, hvor man nåede 86.230 TEU.

Fredericia Havn ligger nu fast på alle de store containerrederiers europæiske rutenet, og havnen tager markedsandele primært fra lastbiltransporter til og fra Hamburg Havn, hvilket er en meget positiv udvikling. Containermarkedet flytter sig i en positiv retning i forhold til vores transportkorridor og knudepunkt.

De store containermængder har givet ekstra stor travlhed hos Fredericia Shipping og ADP i løbet af året og har samtidig udfordret arealerne på containerterminalen.

– Vores containerforretning har de senere år haft rekordhøj volumen, og vores fremskrivninger viser, at den øgede efterspørgsel efter søtransport vil fortsætte i takt med væksten omkring de store logistikknudepunkter. Hvis vi vil tage del i væksten på det globale containermarked, så har vi brug for at udvide havneinfrastrukturen i Fredericia, så både arealer, sikkerhed og logistik-flow kan følge med de øgede containermængder, siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S.

Med til fortællingen om vækst på containerforretningen hører også udviklingen af Taulov Dry Port, som i den grad er med til at påvirke den positive udvikling på Fredericia Havn. Taulov Dry Port har nu fuld udlejning på de første 100.000 m2 lager- og logistikbyggeri, og de stigende udlejningsaktiviteter har tiltrukket nye virksomheder og mere gods til Fredericia og Taulov.

Der er allerede nu forventninger til, at den stærke udvikling i containerforretningen på Fredericia Havn vil fortsætte ind i 2022.