Flere piger skal i skole og have en uddannelse i verdens fattige lande. Det er baggrunden for, at udviklingsminister Flemming Møller Mortensen og LEGO Fondens direktør Anne-Birgitte Albrechtsen har annonceret et samlet bidrag på 100 millioner kroner til organisationen Global Partnership for Education.


– Man kan ikke understrege nok, hvor væsentligt skolegang og uddannelse er. Særligt i fattige og usikre lande, hvor det er så vigtigt, at piger bliver beskyttet – og får mulighed for en bedre fremtid. Netop dér spiller uddannelse en helt central rolle. Det håb om en bedre fremtid kan vi være med til at gøre til virkelighed. Derfor er jeg er stolt over vores bidrag til GPE’s nye finansieringsmekanisme for pigers uddannelse. Og jeg er særlig stolt af, at bidraget matches af LEGO Fonden som et led i vores fælles indsats for ligestilling i og gennem uddannelse. Det et meget konkret eksempel på, hvordan vi kan øge finansiering til vores prioriteter gennem offentlige-private partnerskaber, siger udviklingsminister Flemming Møller Mortensen.

De 100 millioner kroner skal gå til Global Partnership for Education’s nye initiativ, kaldet Girls’ Education Accelerator. Det har særlig fokus på at få flere piger i skole og gennem en uddannelse i 30 lande, hvor der er et særligt behov. Det er blandt andet Etiopien, Mali, Niger, Pakistan og Somalia.

– I LEGO Fonden arbejder vi for at nå så mange børn som muligt i verden med læring gennem leg, da vi er overbeviste om, at leg er helt grundlæggende for børns positive udvikling og at det er en væsentlig måde for børn at udvikle de kompetencer, som de får brug for i en foranderlig og kompleks fremtid. Mange steder i verden er der et behov for et særligt fokus på pigers adgang til kvalitetsuddannelse og jeg er stolt over, at vi med det fælles bidrag til Global Partnership for Education’s Girls’ Education Accelerator kan være med til at skabe en mærkbar forskel for piger i 30 af verdens lande. I LEGO Fonden ved vi også, at det kræver partnerskaber på tværs at skabe en bæredygtig og langvarig forskel for verdens børn. Samarbejdet med Udenrigsministeriet og Global Partnership for Education er et eksempel på, hvor meget, vi kan, når vi løfter i flok, siger LEGO Fondens Chief Executive Officer, Anne-Birgitte Albrectsen.

Også Global Partnership for Education’s direktør Alice Albright hilser partnerskabet og bidragene velkommen.

– Dette nye bidrag kommer på et kritisk tidspunkt for pigers uddannelse. Det estimeres, at 20 millioner piger risikerer at udeblive fra skolegang grundet corona-epidemien. Den seneste corona-variant kan gøre denne triste situation endnu værre. Det skelsættende bidrag fra Danmark og LEGO Fonden illustrerer, at partnerskaber er et stærkt redskab til at anspore forandring så millioner af piger kan vende tilbage til klasseværelset og få 12 års kvalitetsuddannelse, udtaler Alice Albright, Eksekutivdirektør for GPE.

Baggrund:
Danmark og LEGO Fonden indgik i 2020 en samarbejdsaftale, der skal styrke resultater og finde nye måder at løse udfordringer på inden for uddannelse med særligt fokus på ligestilling og pigers uddannelse.

Både Danmark og LEGO Fonden arbejder tæt sammen med en række globale uddannelsesaktører, herunder Global Partnership for Education, hvorfor samarbejdet giver øget mulighed for at løfte i fællesskab for at forbedre pigers ligestilling og adgang til uddannelse.

Danmark forventer at støtte GPE med 250 mio. kr. i årligt kernebidrag fra 2022. Med udmøntningen af et dansk bidrag på 50 mio. kr. til GEA understreges Danmarks fokus på at sikre ligestilling i og gennem uddannelse, hvilket endvidere er en kerneprioritet i Danmarks organisationsstrategi med GPE.