Regeringen og et smalt flertal i Folketinget har besluttet at indføre en række nye restriktioner, der vil ramme især restaurations- og nattelivet. Dansk Erhverv advarer mod alvorlige konsekvenser for de berørte virksomheder og deres leverandører. Derudover rammer bred opfordring til hjemmearbejde hele dansk erhvervsliv. Kompensationer er bydende nødvendige, lyder det.

– Vi er meget bekymrede over de nye restriktioner, regeringen og et smalt flertal i Folketinget nu indfører. Vi havde klart foretrukket, at situationen blev løst med testkrav, øget brug af coronapas samt hurtigere udrulning af booster-vaccinationer. Vi synes, det er voldsomt – og også for voldsomt med de nye restriktioner. Myndighedernes samtidige opfordringer til hjemmearbejde gør situationen endnu værre. Vi havde gerne set, at regeringen og et flertal af Folketingets partier havde fundet mere lempelige veje til at håndtere situationen, siger Brian Mikkelsen.

– De nye restriktioner vil lægge et massivt pres på en række virksomheder i Danmark. Især dem, der lever af at underholde, samle og flytte folk. Vi skal selvfølgelig tage situationen alvorligt, men vi skal også snart lære at leve med coronaen, siger Brian Mikkelsen og understreger, at han også er bekymret over opfordringen til at arbejde hjemme.

– Vi ved fra de tidligere nedlukninger, at opfordringer i Danmark virker som et påbud. På baggrund af pressemødet i går har flere af vores medlemmer registreret mange aflysninger. Så vi ved mange vil holde op med at gøre det, de ellers gerne må – og det vil ramme restauranter, natteliv, musik, hoteller, kulturvirksomheder og rejsebranchen, samt deres leverandører ekstra hårdt, siger Brian Mikkelsen.

Derfor opfordrer Dansk Erhverv regeringen og Folketinget til, at de lovede kompensationspakker meget hurtigt kommer på plads.

Nye eventuelle restriktioner må selvsagt medføre kompensationer til erhvervslivet

– Med de her hårde restriktioner vil dele af erhvervslivet lide betydelige tab. Vel og mærke de dele af erhvervslivet, der har taget de hårdeste slag for samfundet indtil videre og er mindst polstret efter 21 måneder med Covid-19. Derfor må Folketingets partier også arbejde for, at der hurtigst muligt bliver forhandlet kompensationer på plads. Det undrer os at der ikke allerede er en model for de restriktioner, som Folketinget indfører fra fredag, på plads, siger Brian Mikkelsen.

Dansk Erhverv peger på en række konkrete forbedringer af kompensationspakkerne:

– Kompensationer bør gælde på månedsbasis, således at december kan tælle for en periode. Den generelle kompensationsordning for faste omkostninger bør sænkes fra 45 procent til 30 procent, og der skal være fokus på, at også underleverandører bliver ramt af de nye restriktioner og opfordringer, siger Brian Mikkelsen, der understreger, at der også er behov for tilstrækkelige pasningsordninger for de mange ansatte, der bliver ramt af, at skoler og institutioner lukkes fra næste onsdag.

– Det har afgørende betydning for at holde hjulene i gang i Danmark. Desuden er der behov for, at der meget hurtigt meldes en plan ud for, hvornår vi får fjernet de nye restriktioner og opfordringer, siger Brian Mikkelsen.

Nye restriktioner og opfordringer

Fra 10. december klokken 16 til og med 7. januar:

 • Lukning af natteliv. Herunder nævnes natklubber, diskoteker og lignende, hvor der blandt andet lægges vægt på, om der er et dansegulv.
 • Lukning af indendørs og udendørs serveringssteder fra midnat og frem til klokken 05. I samme periode anbefales et forbud mod salg af alkohol.
 • Indførelse af krav om mundbind eller visir for både gæster og ansatte på serveringssteder. Dog med undtagelse af siddende gæster samt ansatte med coronapas.
 • Forbud mod at samle flere end 50 stående gæster ved indendørs koncerter, forestillinger, forevisninger og lignende.

Fra 15. december:

 • Der anbefales lukning af skoler fra 15. december til og med 4. januar. Det gælder dog ikke elever på specialskoler og specialklasser.
 • Også sfo’er og andre fritidstilbud holdes lukket i samme periode.
 • Der tilbydes nødpasning for elever omfattet af lukningen.

Fra 19. december:

 • Efterskoler og frie fagskoler skal holde lukket til og med fredag 7. januar.

Opfordringer
Der opfordres i udstrakt grad til, at der arbejdes hjemmefra i det offentlige og private. Ligesom der opfordres til, at der bliver afholdt møder og seminarer virtuelt mv. 

Der opfordres ligeledes til, at julefrokoster og større sociale arrangementer aflyses.

Dansk Erhvervs indspil til nye kompensationsforhandlinger

Kompensationer bør gælde fra nu
Kompensationer bør gælde fra nu, da myndighedernes udmelding allerede har resulteret i mange aflysninger. Derudover er det afgørende med kompensation for leddet af underleverandører. Der bør også være akut kompensation for aflyste arrangementer i den kommende weekend. 

Genopliv tidligere kompensationsordninger 
De tidligere kompensationsordninger bør genoplives hurtigst muligt og med korte beregningsperioder, så den omsætning, der har været i november ikke modregnes i kompensationen. Dansk Erhverv anbefaler kompensationsperioder på månedsbasis.

Følgende kompensationsordninger bør genoplives: 

 • Arrangørordningen
 • Faste omkostninger bør sænkes fra 45 procent til 30 procent
 • Selvstændigordningen
 • Rejsegarantifonden
 • Lønkompensation

Nedsæt satsen for kompensation for faste omkostninger 
Satsen for omsætningsnedgang ifm. kompensation for faste omkostninger skal nedsættes fra de 45 pct. til 30 pct. som tidligere, samt forlænges til minimum Q1 2022 eller til sommerferien.  

Kompensationsperioder og referenceperiode på månedsbasis 
Nye reference- og kompensationsperioder bør tilpasses den virkelighed virksomhederne er i, og det er derfor nødvendigt at indføre kompensationsperioder på månedsbasis, således at virksomhederne ikke mister mulighed for at modtage kompensation, fordi kompensations-perioden skal beregnes over flere måneder.  

For mange virksomheder er december omsætningsmæssigt en vigtig måned, hvor en betragtelig del af årets omsætning tjenes. Og netop i december må det forventes, at en række oplevelses- og restaurationserhverv vil opleve en større nedgang end i oktober og november grundet aflyste julefrokoster, julekoncerter mv.  

Lønkompensation 
Ordningen med lønkompensation skal genindføres, såfremt virksomheder tvangslukkes, eller oplever stor nedgang i omsætning grundet genindførsel af restriktioner. 

Kompensation til selvstændige 
Reglerne for kompensation skal også gælde selvstændige på lige vilkår med øvrige beskæftigede. Kompensationsperioder og referenceperioder for selvstændige bør følge de samme perioder, som for faste omkostninger.