En ny undersøgelse viser, at 76 % af alle danskerne ville foretage energiforbedringer af deres bolig, hvis de fik den rette støtte til det.

Der bliver talt om klimaforandringer hver dag, men de færreste af os tænker over, at klimaforandringerne også skyldes vores boliger. I hele EU kommer 36 % af CO2 emissioner fra bygninger, og i Danmark er opvarmning årsag til 15% af de samlede CO2-udledninger.

Et repræsentativt udvalg af danskerne har sammen med tilsvarende grupper af borgere fem andre europæiske lande givet deres syn på energibesparelser i bygninger. Og svaret er klart: 76 % af alle danskere ville gøre deres bolig mere energi-rigtig, hvis de blot fik den rette støtte. For de andre fem andre lande er det samme tal lidt højere med 79 %.

Inden for den seneste tid er energipriserne steget, og i mange tilfælde er det blevet dyrere at opvarme vores bolig. Undersøgelsen afspejler også de motiver, danskerne har til at ville investere i energibesparelser i deres bolig: 58% angiver lavere varmeregning, 39% ønsker at være mere miljørigtige, og 34% ønsker en bolig med et bedre indeklima.

– Undersøgelsen viser, at danskerne både har stor lyst til at nedbringe deres energiregning og samtidig bidrage til klimakampen ved at energirenovere deres bolig. Dét bekræftes også af den store interesse, der har været for at søge tilskud i bygningspuljen, som fra efteråret 2020 og ved to ansøgningsrunder i 2021 har givet danskerne mulighed for at få tilskud til energieffektiviseringer af boligen, siger Frank Larsen, der er adm. direktør i ROCKWOOL Nordics.

I 2021 har ca. 5.000 danskere har søgt om tilskud til at forbedre energistandarden i deres boliger via ordningen i bygningspuljen.

– Vores bygninger er med 40% af forbruget en af de største energislugere i Danmark. Hvis den grønne omstilling ikke skal blive for dyr, er det vigtigt, at alle potentialer for energibesparelser høstes – faktisk viser beregninger, at regningen kan blive 6 mia. kr. lavere i 2030, hvis vi bl.a. sørger for at realisere potentialet for 10% mindre varmeforbrug frem til 2030. Derfor er det afgørende, at der bliver skabt forhold, der hjælper danskerne i gang med at lave de energirenoveringer, som de gerne vil, siger Frank Larsen.

Fakta: Om undersøgelsen

Undersøgelsen er lavet af onepoll.com på vegne af ROCKWOOL Group og er den første af sin slags, hvor 14.000 personer i Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Polen, Storbritannien og USA er blevet spurgt om deres syn på energieffektivitet i bygninger. Den danske del af undersøgelsen viser disse hovedresultater:

– 76% erklærer sig helt eller delvis enige i, at de vil gøre deres bolig mere energirigtig, hvis de havde adgang til økonomisk støtte eller andre tilskudsmuligheder
– 58% angiver lavere varmeregning som bevæggrund for energirenovering. 39% ønsker at være mere miljørigtige, og 34% ønsker en bolig med et bedre indeklima.
– 45% tilkendegiver, at omkostninger afholder dem fra at gå i gang med energirenoveringer.
– 78% af danskerne mener, at det generelt er vigtigt, at bygninger har en god energistandard, og det vil også sige offentlige bygninger. Kun 4% mener, at det ikke er vigtigt.
– 18% og 15% svarer, at det det ikke er manglende viden om støttemuligheder, eller hvad der bør gøres, som afholder danskerne for at gå i gang med energirenoveringer.
– 10% af danskerne svarer, at de er bekymrede for dårlig kvalitet af det udførte arbejde. Dette tal er meget lavere end andre lande, hvor det er 16% i Storbritannien og 14% i Italien.