De radikale i Fredericia har fra starten være positive overfor tanken om at omdanne Bülows Kaserne til et midlertidigt asylcenter. I dag besøgte den radikale folketingskandidat i Fredericia Rune Christiansen og partiets byrådskandidat Anders Deleuran Fajstrup så kasernen, hvor langelands kommune i dag driver et asylcenter med plads til 500 asylansøgere. De to radikale blev vist rundt af den daglige leder Helle Kortsen og talte med en række forskellige asylansøgere, der alle gav udtryk for at asylcentret fungerede godt, og at de var glade og taknemmelige for at have fundet et midlertidigt tilflugtssted i Fredericia.

Den radikale folketingskandidat i Fredericia, Rune Christiansen, mener, at asylcentret udfylder en meget vigtig funktion, og stolt over den modtagelse borgerne i Fredericia har givet asylansøgerne. ”Alle de mennesker vi har mødt her i dag er glade for samarbejdet med kommunen, og for samarbejdet med de mange frivillige der har meldt sig efter af centret åbnede. Den indsats fredericianerne på den måde har ydet for at få asylansøgerne til at føle sig velkomne gør faktisk en stor forskel, og er noget vi godt kan tillade os at være stolte af.”

Der er kun et enkelt hår i suppen for de radikale, nemlig at det asylcenter der nu endelig er ved at være etableret allerede skal forsvinde igen om et år. ”Det er først nu at undervisning, indkvartering og jobtræning for alvor er ved at være på plads på kasernen, og det er jo lidt ironisk, at når først der er indrettet familierum og legestue til børnene, installeret tavler i skoleafdelingen og lavet gode rutiner for at kvalificere asylansøgerne til arbejdsmarkedet, ja så skal aylcentret snart nedlægges igen. Det virker ikke gennemtænkt, specielt fordi der endnu ikke er nogen endelige aftaler på plads om en anden udnyttelse af bygningerne, blot hensigtserklæringer.” siger partiets byrådskandidat Anders Deleuran Fajstrup.

Det Radikale Venstre vil derfor politisk arbejde for at aftalen om det midlertidige asylcenter kan forlænges for et år af gangen, indtil der er en endelig plan klar for hvordan kaserneområdet kan udnyttes fremover.

(Foto: PR )