Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti og Connie Maybrith Jørgensen var mødt op til en livlig debat onsdag aften på Fredericia Bibliotek, hvor emnet var etableringen af et nyt museum i Fredericia.

Mange af de fremmødte gæster var meget optaget af historie og formidlingen af Fredericias fortid, hvilket begge politikere fik at mærke i spørgerunden. Hænderne røg i vejret, og der blev både stillet spørgsmål og givet forslag til byrådet i Fredericia. De to debatører adskilte sig markant fra hinanden i synet på om Fredericia skal have et nyt museum, det som man historisk har debateret under betegnelsen et “fæstningscenter”. En af tilskuerne sagde at det havde man diskuteret i 30 år, og det var aldrig blevet til noget. Susanne Eilersen vil gerne ændre på den virkelighed, mens Connie Maybrith Jørgensen synes det er en dårlig prioritering, og hun henviste til at kommunen havde behov for at bruge penge på andre området.

– Jeg er helt enig i, at vi har mange områder, hvor vi skal bruge penge. Men det projekt vi arbejder på, skal være en selvejende institution og pengene skal hentes udefra. Det er ikke meningen at Fredericia Kommune skal finansiere det. Istedet for skal et nyt museum tjene sine egne penge, og vi ser mange andre steder, at det godt kan lade sig gøre, sagde Eilersen.

Men Jørgensen henviste til at man også brugte penge på Fredericia Teater, selvom det også skulle være en selvstændig og egenhændig forretning. Samtidig pegede hun på at man allerede gjorde det godt med den formidling, der i dag er på museet.

– Jeg synes Fredericia skal være kendt for det, vi allerede er. Byen for alle. Vores rummelighed. Og vi har jo allerede brugt 32 millioner kroner på Voss-grunden. Dem kan vi få tilbage, hvis vi sælger den. Så kan vi jo også bruge Bülows Kaserne som nyt museum. Der er da masser af plads, argumenterede Connie Maybrith Jørgensen.

I publikum var der dog flere, der var uenige, og flere af de fremmødte havde et indtryk og forhold til formidlingen af Fredericias historie. Susanne Eilersen mente ikke at man kunne bruge eksisterende bygninger, og henviste igen til at det ikke er kommunen, der skal finansiere et nyt museum. I dag bruger man knap 8 millioner om året på driften af et kommunaltejet museum, og de penge vil man ikke skulle betale, når et nyt museum står klar:

– Vi kan se på, hvordan de har gjort i Varde Kommune, Odense Kommune eller Århus kommune. Her har man fået store turistattraktioner, der trækker masser af besøgende til. Og det man tjener sine penge selv. Det nuværende museum kan slet ikke klare de opgaver, det vil kræve, og vi har heller ikke midler til at renovere det, så det kommer i stand til nutidens publikum, sagde Susanne Eilersen.

Connie Maybrith Jørgsensen mente ikke at der ville være plads til de handelsdrivende i fremtidens Fredericia, men at udviklingen går i retning af nethandel. Derfor ser hun ikke nogen grund til at arbejde for at tiltrække turister, for butikkerne vil forsvinde. Eilersen var af den modsatte opfattelse, og slog på at turisterne ville give liv i byen. Fra publikum kom der også flere bemærkninger om, hvordan oplevelsen af centrum er, når der er krydstogtskibe i byen. Der var en generel stor opbakning til udviklingen af et nyt museum blandt de fremmødte, der kom med mange ideer til projektet, som Susanne Eilersen vil tage med tilbage til byrådet og turismeudvalget.

– Jeg har ikke noget imod at vi er glade for vores historie. Det hører med. Men jeg synes der er andre områder, vi skal se på. I forbindelse med de visionsmøder vi har haft i år, så ligger det helt i toppen, at vi har gode folkeskoler. Fordi det er en prioritet, når folk skal vælge at flytte til en by. Der bør vi have vores fokus, sagde Connie Maybrith Jørgensen. Samtidig var hun ikke interesseret i at byen vokser mere, og hun synes det er fint med de 50.000 indbyggere, der er nu.

Omvendt var Susanne Eilersen interesseret i at trække flere arbejdspladser til, skabe byfornyelse og turisme. Der var en god tone mellem de to meget forskellige debatører, og arrangementet blev krydet med fællessang og en rolig ordstyrer fra biblioteket. Publikum levede sig ind i debatten, og arrangementet viste at der er stor interesse for historien og fortællingen om Fredericia. Netop i disse dage forhandler partierne om det kommende budget. Denne onsdag aften fik fredericianerne en mulighed for at høre om, hvordan to forskellige partier ser på Fredericias nuværende status og fremtidige udvikling.

Skriv en kommentar