Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne er enige om en coronavinterpakke på 1 mia. kroner til regionerne, der kan styrke sygehusvæsenets robusthed over vinteren.

Det danske sygehusvæsen er udfordret af COVID-19 og vintersæsonen med erfaringsmæssigt flere indlæggelser, samtidigt med, at der er opstået en pukkel af udskudte behandlinger blandt andet som følge af pandemien. Regionerne kompenseres allerede for både ekstraordinære udgifter relateret til COVID-19 samt den ekstraordinære pukkelafvikling, regionerne udfordres af. 

Med den midlertidige coronavinterpakke får regionerne et rygstød, der skal styrke sygehusvæsenets robusthed i de kommende vintermåneder. Midlerne kan bidrage til fremadrettet at styrke og understøtte aktiviteten, fastholde sundhedspersonale og få sygehusvæsenet gennem en ekstraordinært svær vintersæson til gavn for patienterne og personalet. 

Finansminister Nicolai Wammen siger: 

– Vores sygehuse er lige nu i en helt ekstraordinær situation, hvor de henover vinteren vil være under markant pres, blandt andet på grund af COVID-19. Derfor er jeg glad for, at vi i dag er blevet enige om en midlertidig coronavinterpakke, hvor vi tilfører vores sygehuse 1 mia. kroner, som de kan bruge på midlertidige initiativer, der kan få vores sygehusvæsen bedst muligt gennem en meget svær vinter til gavn for patienterne og sundhedspersonalet.

Styrkelse af sygehusvæsenets robusthed over vinteren

Regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kri- stendemokraterne anerkender, at sygehusvæsenet hen over vinteren 2021/2022 er under markant pres bl.a. som følge af COVID-19 og ophobning af udskudte operationer som følge af pandemien. Parterne noterer sig, at regionerne har en central opgave i forhold til at fast- holde sundhedspersonalet og få sygehusvæsenet sikkert gennem vinteren.

Regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kri- stendemokraterne er på den baggrund enige om ekstraordinært at prioritere 1 mia. kr. til særlige midlertidige indsatser i vintermånederne i sygehusvæsenet, der kan bidrage til fremadrettet at styrke og understøtte aktiviteten, fastholde sundhedspersonale og få sygehusvæsenet gennem en ekstraordinært svær vintersæson til gavn for patienterne og personalet.
Regionerne aftaler udmøntningen med alle de relevante organisationer.

Aftaleparterne lægger til grund, at anvendelsen af midlerne kan tilgodese alle personalegrupper i sygehusvæsenet og noterer sig i den forbindelse, at midlertidige tillæg skal kunne holdes ude af reguleringsordningen efter de gældende regler.

Forlængelse af ordning om ingen modregning i pension som følge af covid-19-relateret ekstraindtægt

Regeringen og en række af Folketingets partier (V, DF, R, SF, EL og NB) indgik i februar 2021 Aftale om ingen modregning i pension for ekstraindtægter i relation til covid-19. Aftaleparterne er enige om at forlænge den eksisterende ordning om ingen modregning i pension som følge af covid-19 relateret arbejdsindtægt t.o.m. 2022.
Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2022 til ydelsesmæssige merudgifter samt administration af ord- ningen. Der fremsættes lovforslag mhp. forventet ikrafttrædelse 1. januar 2022. Partierne bag Aftale om ingen modregning i pension for ekstraindtægter i relation til covid-19 vil få mulighed for at tilslutte sig forlængelsen.
Nedbringelse af sagspukkel for sundhedspersonale fra tredjelande Aftaleparterne er enige om, at sagspuklen for sundhedspersonale fra tredjelande skal ned- bringes.

Det danske sundhedsvæsen mangler på nogle områder sundhedspersonale. Samtidig kan det tage flere år for f.eks. en læge, sygeplejerske eller tandlæge fra et land uden for EU, EØS eller Norden at få lov at arbejde i det danske sundhedsvæsen.
Der afsættes 11,3 mio. kr. i 2022 og 11,8 mio. kr. i 2023 til at nedbringe sagspuklen for ansøgninger fra sundhedspersonale fra tredjelande.