Annonce

Europa-Kommissionen har i dag taget hul på det europæiske semester 2023, der er oplægget til EU’s koordinering af medlemsstaternes økonomiske politikker for næste år. Koordineringen består i flere forskellige tiltag som er del af dagens pakke. Elementerne i det europæiske semester skaber tilsammen grundlaget for at styrke de europæiske økonomier og tilliden til det indre marked, og er derfor uadskillige. Analyserne, der er præsenteret i dag, dækker forskellige delelementer af medlemsstaternes økonomier, der måles i forhold til de generelle kriterier, der skal opfyldes som medlem af EU.

Hvad er det europæiske semester?

Det europæiske semester udgør en ramme for koordinering af medlemsstaternes økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikker. Siden det blev indført i 2011, har det udviklet sig til et veletableret forum for drøftelse af EU-landenes finanspolitiske, økonomiske og beskæftigelsesmæssige udfordringer inden for en fælles årlig tidsplan. Det spiller fortsat denne rolle i genopretningsfasen og med hensyn til at fremme den grønne og den digitale omstilling.

Oplægget er lavet med udgangspunkt i den økonomiske prognose fra efteråret 2022, der viste, at EU’s økonomi efter en stærk periode i første halvdel af året nu er gået ind i en langt mere udfordrende fase. Selv om en hurtig og velkoordineret politisk indsats under covid-19-pandemien er ved at bære frugt, betyder Ruslands invasion af Ukraine mange og komplekse udfordringer. Historisk høje energipriser, høj inflation, forsyningsknaphed, øget gæld og stigende låneomkostninger påvirker erhvervsaktiviteten og udhuler husholdningernes købekraft.

Det europæiske semester 2023 indeholder:

– Den årlige undersøgelse af bæredygtig vækst
– Et forslag til en fælles beskæftigelsesrapport for 2023
– En meddelelse om eurolandenes udkast til budgetplaner for 2023
– Kommissionens udtalelser om eurolandenes og Kroatiens udkast til budgetplaner
– Et forslag fra Kommissionen til henstillingen vedrørende euroområdet for 2023
– Rapporten om varslingsmekanismen 2023
– Rapporter for Cypern, Grækenland, Irland, Spanien og Portugal
– Årlig undersøgelse af bæredygtig vækst

Annonce

Dette års undersøgelse af bæredygtig vækst indeholder en ambitiøs dagsorden for at afbøde de negative konsekvenser af høje energipriser på kort sigt. Her spiller REPowerEU, EU’s plan om at udfase brugen af russisk gas og olie, en stor rolle i at øge modstandsdygtigheden i EU’s energisystemer og forebygge energifattigdom gennem målrettede investeringer og reformer.

Samtidig er det afgørende fortsat at øge den sociale og økonomiske modstandsdygtighed og fremme bæredygtig og inklusiv vækst på mellemlang sigt, samtidig med at der opretholdes fleksibilitet til at tackle nye udfordringer. Det er i overensstemmelse med FN’s mål for bæredygtig udvikling.

Fælles rapport om beskæftigelsen

Prisstigningerne, der startede i 2021, er accelereret af Ruslands angrebskrig mod Ukraine. Det har lagt pres på både EU’s økonomi og husholdningerne. Væksten aftog i foråret 2022, og husholdningernes indkomst i faste priser faldt for første gang siden covid-19-pandemien. Kollektive overenskomstforhandlinger og mindstelønninger er effektive redskaber til at bevare købekraften og samtidig fremme beskæftigelsen.

EU’s arbejdsmarked er kommet sig efter covid-19-pandemien, hvilket blandt andet kan ses ved, at beskæftigelsen siden tredje kvartal af 2021 er højere end før pandemien. På trods af stærk vækst har unge, kvinder og udsatte grupper stadig behov for støtte for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Annonce