Skrevet af Tony Brazil, formand for Fredericia Idrætsråd, den 21. januar 2022

Jeg har siden 2013 været en del af et idrætsliv i Fredericia Kommune, som har tilknyttet rigtig mange ildsjæle, der brænder for deres aktiviteter, og som gør en forskel for deres medmennesker på tværs af alder. Der er mange gode tilbud og aktiviteter at gå til, og vi har i Fredericia nogle fantastiske rammer til udfoldelse af vores idræt. Men vi har nogle helt konkrete udfordringer, som er blevet belyst af Idrættens analyseinstitut (IDAN), som i efteråret 2021 gennemførte en omfattende idrætsvaneundersøgelse i kommunen. Sammen med det øvrige Idrætsråd fik jeg i den forgangne uge en gennemgang af undersøgelsen med tilhørende perspektiveringer. Til denne seance havde Idrætsrådet valgt at invitere Byrådet, som mødte talstærkt op, hvilket jeg er glad for. For så er der årvågenhed omkring de udfordringer, som blev belyst, og som Fredericia Idrætsråd ønsker at tage mere fat på til Idrættens topmøde den 2. april.

For mig står det lysende klart, at den største udfordring for idrætslivet i Fredericia er behovet for bedre understøttelse. Og helt konkret tænker jeg, at der er et stort behov for flere idrætskonsulenter, der kan sikre denne understøttelse. Lige nu er der i Fredericia kommune to idrætskonsulenter, hvoraf den ene primært er tilknyttet Fredericia Eliteidræt. Konsulenterne har kontakten til den enkelte forening, står for udvikling af nye projekter, understøttelse af Fredericia Idrætsråd, understøttelse af det selvorganiserede idrætsliv, understøttelse af events og meget mere. Hertil er der en konstitueret leder, som også er leder af Madsbyparken. Det er i min optik alt for meget, som disse tre skal gabe over, hvis en negativ udvikling skal vendes.

Det er på ingen måde en kritik af medarbejderne på området. Jeg syntes, at de gør en fremragende indsats for idrætten i Fredericia. Men når jeg sammenholder med størrelsen af andre kommuners idrætssekretariater, så kan jeg ikke andet end at være misundelig og bekymret i forhold til de problemstillinger og udfordringer som idrætsvaneundersøgelsen belyser. Én af dem er, at idrætsdeltagelsen blandt børn og unge er den laveste af alle kommuner, som IDAN har undersøgt. Herudover er der behov for en strategi for idrætten i kommunen, som både indbefatter foreningsidrætten, outdoorindsatsen, gadeidrætten og alle de andre muligheder, som idrætsområdet tilbyder. Slutteligt kræver de også hænder til at tiltrække og gennemføre idrætsevents og/eller projekter i samspil med gode frivillige kræfter.

Den store opfordring herfra er derfor til byens nye byråd: Se at få prioriteret understøttelsen af idrætten. Det medfører både bevægelse, sundhed og forebyggelse på den lange bane.

Slutteligt vil jeg gerne opfordre til, at man melder sig til idrættens topmøde den 2. april, hvis man vil have en medindflydelse på den lokale idrætspolitiske dagsorden.