Coronakrisen har skabt flaskehalse i den globale råvareproduktion, og det får nu materialeomkostningerne i bygge- og anlægsbranchen til at skyde i vejret, viser tal fra Danmarks Statistik, som mæglerkæden Nybolig har analyseret.

Der er ikke noget som duften og følelsen af at flytte ind i et nyt hjem. Og i tillæg hertil er nybyggede boliger mere klimavenlige og bedre isolerede end ældre boliger. Men går du med drømmen om at bygge nyt, bør du have prisudviklingen in mente.

En usædvanlig stigning i omkostninger til byggematerialer har nemlig betydet, at de samlede omkostninger ved nybyg er steget med 1,3 pct. i tredje kvartal 2021 sammenlignet med kvartalet før. Sammenlignes 3. kvartal 2021 med 3. kvartal 2020, er stigningen hele 4,8 pct.

– I en tid hvor boligmarkedet har nået historiske rekorder, har vi desuden set, at priserne på byggematerialer er skudt i vejret. Udviklingen skyldes en blanding af to forhold, der begge er udløst af coronapandemiens eftervirkninger. Pandemien har verden over ramt produktionen og fragten af råvarer, og det har ført til prisstigninger på byggematerialer. Samtidig har danskernes mere tid tilbragt i hjemmet under pandemien medført, at flere har gjort alvor af byggeprojekterne i deres boliger, hvilket har skabt større efterspørgsel efter diverse byggematerialer og gjort håndværkere ganske eftertragtede, forklarer Alexander Falck Winther, pressechef i ejendomsmæglerkæden Nybolig.

Omkostningerne til byggeri af både enfamiliehuse og etagebyggeri, som det samlede indeks er baseret på, har gennemgået lignende udvikling i 3. kvartal. Her steg omkostningerne til materialer med 2,1 pct. for enfamiliehuse og 1,8 pct. for etagebyggeri i tredje kvartal, mens arbejdsomkostningerne dog faldt med 0,6 pct. for enfamiliehuse og 0,7 pct. for etagebyggeri.

– Mens materialepriserne er steget pænt, er arbejdsomkostningerne faldet en smule det seneste kvartal. Dog er arbejdsomkostningerne ligesom omkostninger til byggematerialer steget konstant den seneste mange år. Kun i en kort periode efter finanskrisen tog omkostningerne til byggematerialer et mindre dyk, siger Alexander Falck Winther.

Danskere, der drømmer om nybyg, bør ikke lade sig afskrække af prisudviklingen den seneste tid, da valget af bolig altid bør være styret af ens langsigtede boligønsker og behov, påpeger mæglerkæden.

– Byggeomkostninger er en relevant betragtning at have med i den samlede beslutningsproces, når man skal vælge bolig. Men ens valg bør altid været styret af det langsigtede ønske og behov for en bolig, der passer til det liv, man ønsker at leve, siger Alexander Falck Winther.

Stiller vi skarpt på udviklingen det seneste år, ses den største stigning i materialeomkostninger for tømrer- og snedkerarbejde, der er steget med 8,3 pct. fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021, mens arbejdsomkostningerne er steget 3,3 pct. i samme periode. Mindst har stigningen været i materialeomkostninger for murer- og vvs-arbejde, hvor materialeomkostningerne er steget henholdsvis 3,2 pct. og 3,1 pct., mens arbejdsomkostningerne for de to faggrupper er steget 2,7 pct. og 1,9 pct. i perioden.