Politiken skriver i dag, at Det Kongelige Teater har undladt at sende indkøb i udbud, som efter EU-reglerne burde have været udliciteret. Vi er kede af den kritik, Politiken rejser, fordi flere af kritikpunkterne udspringer af en manglende indsigt i de særlige omstændigheder, der er omkring en række af teatrets indkøb.

”Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi på Det Kongelige Teater er meget optaget af at styre økonomien stramt og sikre, at vi bruger de bevilligede støttekroner rationelt. Derfor er vi kede af den kritik, Politiken rejser, for den udspringer tydeligvis af en manglende indsigt i de særlige omstændigheder, der gør sig gældende for teatrets indkøb af højt specialiserede materialer og ydelser.

I Politiken omtales balletsko, som et af de indkøb, der bør sendes i udbud. Der findes imidlertid kun ganske få udbydere i verden, der kan levere balletsko af så høj en kvalitet, at de lever op til kvalitetskravet, og som sikrer dansernes helbred og førlighed. Den vurdering deler vi med de fleste andre af verdens førende balletkorps.

Yderligere omtales i Politikens artikel indkøb af en lydpult, der er indkøbt hos teatrets faste leverandør af lydudstyr. Den pågældende lydpult måtte indkøbes akut uden udbud for at undgå aflysninger af den aktuelle forestilling, der ellers ville have pådraget teatret et væsentligt økonomisk tab, og fordi teatrets lydpersonale i forvejen var bekendt med netop det udstyr.

Dette betyder dog ikke, at vi ikke kan tage ved lære af kritikken og kigge vores kommende indkøb grundigere efter i sømmene. Med en samlet omsætning på omkring 800 mio., skal der hele tiden arbejdes med at optimere den økonomiske styring. Det arbejder vi med hver eneste dag”, udtaler teaterchef Morten Hesseldahl.