På det konstituerende møde onsdag aften har det nyvalgte byråd i Middelfart Kommune udpeget borgmester, viceborgmestre og fordelt udvalgsposter

Byrådet har onsdag afholdt konstituerende møde, hvor udvalgsposterne er blevet fordelt, og konstitueringsaftalen formelt er blevet vedtaget. På mødet blev Johannes Lundsfryd Jensen valgt til borgmester mens Ulla Sørensen og Steffen Daugaard blev valgt til henholdsvis 1. og 2. viceborgmester. 

Umiddelbart efter byrådets møde samledes de forskellige fagudvalg for at konstituere sig. Oversigt over fagudvalgene kan ses herunder. 

– Vi har fået valgt et stærkt byråd, som står klar til at kaste sig over opgaverne. Den brede konstituering med alle partier i byrådet betyder, at vi har et solidt fundament og beslutningskraft til at fastholde den store vækst, vi har oplevet i den seneste periode, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

Den samlede konstituering af udvalgene samt udpegninger til øvrige råd, nævn, bestyrelser mv. kan ses via linket nederst.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Formand: Morten Weiss-Pedersen (C)
Næstformand: Steffen Daugaard (O)

Skoleudvalget
Formand: Jens Backer Mogensen (A)
Næstformand: Karin Riishede (V)

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget
Formand: Lars Kristian Vigsø (A)
Næstformand: Lasse Schmücker (Ø)

Teknisk Udvalg
Formand: Regitze Tilma (V)
Næstformand: Steen Dahlstrøm (A)

Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget
Formand: Jacob Nielsen (A)
Næstformand: Anna Poulsen Broen (F)

Social- og Sundhedsudvalget
Formand: Kaj Johansen (A)
Næstformand: Jes Rønn Hansen (A)