Landets største erhvervsorganisation, Dansk Industri, efterlyser en stærkere indsats mod cyberangreb, end der er lagt op til i regeringens udspil om en cyberstrategi, som er offentliggjort i dag. Samtidig er DI utilfreds med ikke at have været inddraget mere i arbejdet med strategien.

– Jeg er alvorlig bekymret for, om det er tilstrækkeligt. Cybersikkerhed er en hovedprioritet, for alle der beskæftiger sig med digitalisering. Det gælder både virksomheder og offentlige myndigheder. Cybersikkerhed skal fremover være det fundament, som vi digitaliserer vores virksomheder, myndigheder og resten af samfundet på.

– I det perspektiv er 270 mio. kr. over tre år til 34 hovedinitiativer desværre ikke nok, siger Rikke Hougaard Zeberg, branchedirektør i DI Digital .

DI havde forventet et tættere samarbejde om tilblivelsen af strategien.

– Der har været mulighed for at give input, men en egentlig dialog om strategien har været svær. F.eks. ønsker myndighederne ikke erhvervsorganisationer som DI repræsenteret i regeringens Cybersikkerhedsråd og dermed ikke engang mulighed for at se Cybersikkerhedsrådets materiale, siger Rikke Hougaard Zeberg.

Helt konkret har DI særligt arbejdet for etableringen af en ny offentlig-privat SMV-CERT, der skal hjælpe SMV’erne i kampen mod cyberkriminelle. Der er et initiativ i strategien, som minder om vores forslag, men desværre ser det ud som om, at det skal være en ren statslig enhed, der oprettes.

– Der er mange gode takter i strategien, men der er et for stort myndighedsudgangspunkt, og grundlæggende havde vi forventet et langt tættere samarbejde mellem den offentlige og private sektor i håndteringen af cybertruslen. Vi er nødt til se bort fra de traditionelle skel mellem offentlig-privat, national-international osv., når vi skal stå imod de cyberkriminelle, for det gør de, siger Rikke Hougaard Zeberg.

DI stiller sig til rådighed for udmøntningen af særligt de erhvervsrettede initiativer, så vi får sikret en fælles indsats mod de cyberkriminelle.

Sideløbende med strategien har Forsvarsministeriets Center for Cybersikkerhed fået tilført mange midler som led i Forsvarsforliget, og DI finder det meget positivt, at politiet nu også får tilført nye ressourcer til efterforskning og imødegåelse af cyberkriminalitet – ikke mindst på det internationale område. DI håber, at der er tale om væsentlige nye ressourcer til politiet, som DI har efterspurgt i en årrække.

– Særligt Center for Cybersikkerhed har løbende fået udvidet sin opgaveportefølje på rådgivningsområdet, og ganske som DI havde frygtet i vores høringssvar til ændring af lov om center for cybersikkerhed i 2019, ser vi, at der bliver brugt offentlige midler på at tilbyde forebyggende it-sikkerhedsydelser som f. eks. penetrationstest, som der også tilbydes på det private marked.

– Det er forkert og konkurrenceforvridende i sig selv, og ressourcerne burde i stedet bruges på samarbejde med den private sektor og på opgaver, der i forvejen ikke løftes af det private marked, siger Rikke Hougaard Zeberg.