Annonce

Et nyt forsøg med frikommuner på erhvervsområdet skal fjerne bøvl, byrder, bureaukrati og langsom sagsbehandling, som virksomhederne oplever i hverdagen. Sådan lyder et nyt forslag fra Dansk Industri og Varde Kommune.

– Virksomhederne har kæmpet sig igennem to år med en global pandemi. De har ambitiøse fremtidsplaner og skal ikke stoppes af tunge dokumentationskrav fra det offentlige system. Vi har i Varde Kommune samlet en hel liste med tvivlsom lovgivning, som besværliggør hverdagen for virksomhederne og skaber unødvendige arbejdsgange i kommunen. Det er på tide at udfordre bureaukratiet og finde mere smidige løsninger for vores virksomheder, siger borgmester Mads Sørensen, Varde Kommune.

DI og Varde Kommune vil med frikommuneforsøget skabe bedre vilkår for virksomhederne i kommunerne. Forslaget om et frikommuneforsøg på erhvervsområdet lanceres i forbindelse med et borgmestermøde den 24. maj 2022.

Borgmestre i 100 dage

Den 10. april har borgmestrene haft deres første 100 dage, og det er ifølge Varde og DI en oplagt anledning til at sætte en toneangivende retning for kommunernes fokus fremadrettet.

– Vi oplever, at det særligt er de små og mellemstore virksomheder, der er udfordret af administrative bøvl og byrder. Unødvendig bøvlet lovgivning og lange sagsbehandlingstider bremser væksten i virksomheder. Derfor skal det være lettere at drive virksomhed – og vi tror på, at kommunerne både kan og vil hjælpe med at skabe bedre vilkår for erhvervslivet, hvis de gives friere tøjler, siger Kim Haggren, vicedirektør for regelforenkling og SMV-politik hos Dansk Industri.

Annonce

Mange virksomheder – og særligt SMV’er- oplever, at de drukner i kommunale administrative byrder og bureaukrati. Et bureaukrati, som oftest er resultatet af statslig lovgivning. Reformkommissionens seneste anbefalinger bakker op om denne dagsorden og kommer med gode forslag til, hvordan det administrative bøvl kan mindskes.

Men der skal mere til. DI og Varde Kommune ønsker derfor at sætte kommunerne fri fra statslig lovgivning på erhvervsområdet med et frikommuneforsøg, så virksomhederne i højere grad kan koncentrere sig om at skabe vækst.

Med et frikommuneforsøg vil kommunerne blive frigjort fra statslig lovgivning på en række områder. Samtidig forpligter de sig til at fjerne en del af deres egne regler i forsøgsperioden. Det vil give plads til nytænkning og i højere grad at tilrettelægge kommunernes procedurer efter erhvervslivets behov i den enkelte kommune.

Erhvervslivet med i processen

– Det er essentielt, at erhvervslivet inddrages i processen med frikommuneforsøg for det er dem, der på første hånd oplever, hvor der opstår flaskehalse hos kommunerne. Og der er stor forskel på de danske kommuner. Netop derfor skal der være bedre mulighed for, at kommunerne kan tilpasse deres regler og arbejdsgange til de behov eller udfordringer erhvervslivet i den enkelte kommune står overfor, siger Kim Haggren.

Forventningen er, at flere kommuner deler ønsket om at skabe bedre vilkår for erhvervslivet, og derfor afholder DI og Varde Kommune et borgmestermøde den 24. maj 2022 i Industriens Hus for alle interesserede borgmestre.

Mødet skal være startskuddet til en fælles indsats for at etablere et frikommuneforsøg på erhvervsområdet.

Frikommuner på flere områder

Regeringen har allerede etableret frikommuneforsøg på en række andre områder, men erhvervsområdet er indtil nu blevet udeladt. Tesen med et frikommuneforsøg er, at fjernelse af unødigt bureaukrati vil give alle fra startups til veletablerede produktionsvirksomheder bedre vilkår for vækst og samtidig frigøre tid til kommunernes kernevelfærdsopgaver.

Annonce