Regeringen giver i sit udspil til en Power-to-X-strategi fremtidens grønne teknologi et kæmpe skub frem. Det gør det muligt at sætte gang i storskalaprojekter, så bæredygtige brændstoffer allerede om få år vil kunne bidrage til den grønne omstilling af Danmark. Men der kommer til at mangle grøn strøm, hvis ikke der samtidig bliver installeret mere vedvarende energi, mener DI.

– Regeringen har fremlagt en rigtig god strategi, som vil bane vejen for en ny grøn industri i Danmark. Bæredygtige brændstoffer bliver afgørende for, at vi kan nå målet om at blive et klimaneutralt samfund. Og hvis vi satser og går foran, kan vi også komme til at opleve et nyt eksporteventyr, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Der er ikke noget alternativ til Power-to-X, hvis lastbiler, skibe og fly skal blive klimavenlige. Ud af grøn strøm kan man producere brint, ammoniak og electrofuels, der kan bruges som bæredygtige brændstoffer i industrien og den tunge transport.

Fra Esbjerg til Bornholm er der planer om at etablere industrielle fyrtårne, der kan producere de bæredygtige brændstoffer. Men der er brug for offentlig medfinansiering i begyndelsen, for at det kommer til at ske. Regeringen sætter i sit udspil over halvanden milliard kroner af til udbud og innovation inden for Power-to-X

– Det vil give fremtidens teknologi et nødvendigt skub. Det betyder, at vi kan komme i gang med at industrialisere processerne, så de bæredygtige brændstoffer bliver billigere, siger Troels Ranis.

Regeringens mål er, at der skal bygges mellem 4 og 6 GW elektrolysekapacitet inden 2030. Hvis det lykkes, vil det give et væsentligt bidrag til, at vi når målsætningen om 70 procents CO2-reduktion.

– Det er ambitiøst og fremsynet. Vi har en vindmølleindustri i verdensklasse, rigeligt med vind på havet, et solidt energisystem med et overvejende grønt og velfungerende elnet. Vi har altså alle forudsætninger for at tage et nyt teknologisk tigerspring, siger Troels Ranis.

Udfordringen bliver at skaffe nok grøn strøm til at klare efterspørgslen, når vi for alvor begynder at producere bæredygtige brændstoffer. DI har tidligere peget på, at der er brug for 25-30 GW havvindmøller i 2040. Det er over ti gange mere, end der står på havet i dag.

– Udbygningen med vedvarende energi skal op i et helt andet tempo. Det tager 7-10 år, fra man planlægger en havvindmøllepark, til den står på havet. Der skal altså virkelig fart på, hvis vi skal have energi nok til at producere de bæredygtige brændstoffer i tilstrækkelige mængder. Så når Power-to-X-strategien er vedtaget, bør den hurtigt blive fulgt op af en plan for mere vedvarende energi og en strategi for energieffektiviseringer, siger Troels Ranis.

Regeringen har samtidig præsenteret en gasstrategi, som inddrager gassystemet i den grønne omstilling. Det betyder, at gasnettet skal bruges til transport af grønne gasser – ikke mindst brint. Målet er, at vi får 100 procent grøn gas i nettet i 2035.

– Det er helt oplagt at bruge den infrastruktur, som vi har i forvejen til at transportere brint. Det er en billig, sikker og effektiv måde at transportere brint på. Og ved at bruge infrastrukturen til grøn brint skaber vi bedre afsætningsmuligheder for brintproducenterne og et bedre marked til gavn for fremtidens forbrugerne af grøn brint, siger Troels Ranis.