Corona har medført store frustrationer i kulturlivet, for med Corona kom også en række nedlukninger. CLAY – Keramikmuseum Danmark har været blandt de nedlukkede museer også i den seneste nedlukning. Men nu er de klar til at åbne med tre aktuelle særudstillinger. Museumsdirektør Pia Wirnfeldt glæder sig til atter at byde indenfor.

CLAY Keramikmuseum og CLAY Shop åbner dørene tirsdag d. 18. januar kl. 10.00 efter at have været omfattet af den seneste Corona-nedlukning af kulturlivet. Det har været en udfordrende tid, for en stor del af kunst handler jo netop om mødet med publikum.

– Det er det vi er sat i verden for – at formidle de spændende møder mellem kunst og publikum. Derfor var det så trist og tarveligt igen at skulle lukke ned for museet, så vi ikke kunne dele de fantastiske udstillinger med publikum. Vi føler os ganske enkelt amputeret, når vi ikke har publikum at dele kunsten med. Derfor er vi glade for igen at kunne genåbne og samtidig optimistiske i forhold til vores aktuelle udstillinger. Dem håber vi meget, at folk vil benytte lejligheden til at komme at se, siger Pia Wirnfeldt, museumsdirektør hos CLAY.

– Det er ikke bare trist at undvære publikum; det er også en udfordring for museets økonomi at miste så mange indtægter. Derfor håber vi, at folk forhåbentlig nu har oparbejdet et stort behov for igen at stimulere livet med nogle spændende kunstoplevelser – og gerne i samspil med andre, fortsætter hun.

Tre meget aktuelle særudstillinger

Når CLAY tirsdag slår dørene op igen, er det med tre udstillinger, der alle taler ind i samtiden.

– I øjeblikket har vi tre spændende særudstillinger på programmet. I den store sal udfolder vi den spændende historie som de danske stels udvikling fra 1775 til i dag. En spændende, meget righoldig historie om stellenes design og fremstilling i den tidslige kontekst, de er skabt i. Her vil man helt sikkert kunne genkende flere af de udstillede stel, som vi alle har relationer til. På den måde er stel måske den mest folkelige genre inden for keramikken, der på alle måder binder os samme til hverdag og fest. Gæsterne kan derfor tit fortælle ud fra egen erfaringsrække om stellenes historie på denne udstilling, der på den måde appellerer bredt ud til alle, siger Pia Wirnfeldt.

– Udover denne meget favnende udstilling – hvor der også er børneformidling – har vi også en smuk  udstilling over temaet natur. Naturen er på alle måder rykket tættere på vores bevidsthed som en positiv konsekvens af COVID-19. Naturen er vigtig for os mennesker, men også for kunsten. Her har den til alle tider dannet grundlag for både inspiration og fortolkning, ikke mindst i keramikken. I den konkrete udstilling har vi inviteret tre samtidskeramikere til at gå i dialog med museets historiske samling fra Royal Copenhagen. De tre keramikere, der på hver deres måde fortolker natur og naturtemaer, har med udgangspunkt i museets pragtstykker fra skønvirken skabt en række helt nye værker til udstillingen, som med garanti kan give gæsterne en masse glæde og positiv energi, forklarer Pia Wirnfeldt.

– Vi har også en udstilling med Susanne Hangaard. Hun arbejder i et spændende krydsfelt mellem keramik og performance art. På CLAY viser hun udstillingen dolls feminine. Den taler ind i feminisme-debatten ved at portrættere 5 markante kvinder, der gennem tiden har haft stor indflydelse. I fem porcelænsdukker i størrelsesorden 1:2 portrætterer hun Moder Theresa, Michelle Obama, Milena Trump, Vigdís Finnbogadóttir og Camille Claudel. De har på hver deres måde haft stor indflydelse på meningsdannelsen i en verden, der oftest er styret af mænd, og på den måde taler udstillingen direkte ind i debatten om magtrelationer og køn, lyder det fra Pia Wirnfeldt.

– Vi glæder os derfor meget til at genåbne for publikum, og vi synes selv, museet præsenterer en bred palette af spændende udstillinger, der stimulerer til både æstetiske oplevelser og refleksion, siger Pia Wirnfeldt afslutningsvist.

Om udstillingerne

Dolls Feminine

I installationen ’Dolls Feminine’, portrætterer Susanne Hangaard fem kendte kvinder, skabt som porcelænsdukker i størrelsesordenen 1:2 i grågrønt indfarvet porcelæn. Ligesom traditionelle porcelænsdukker har de bøjelige led, så de kan gestikulere og indtage forskellige positurer. De er iklædt individuelt designede dragter i en matchende sartgrøn silke og er dertil alle forsynet med et abstrakt objekt, der – ligesom en helgenattribut – fortæller om den person, de er tilknyttet.

Hvor dukker traditionelt er anonymiserede, forestiller Susanne Hangaards dukker helt specifikke kvinder kendt i den vestlige verden: den katolske nonne Mother Teresa (1910-1997), den tidligere islandske præsident Vigdís Finnbogadóttir (1930), de amerikanske præsidentfruer Michelle Obama (1967) og Melania Trump (1970), samt billedhuggeren Camille Claudel (1864-1943). Kvinder, som alle har haft mere eller mindre magt og indflydelse på meningsdannelsen i en verden traditionelt formet og styret af mænd.

Med ’Dolls Feminine’ berører Susanne Hangaard centrale problematikker omkring køn, krop, identitet og magt. En problematik, hvor fronterne ofte er trukket hårdt op. I portrætteringen af de fem kvinder insisterer Susanne Hangaard på at få nuancerne med.

Tematikken i ’Dolls Feminine’ ligger således i forlængelse af Susanne Hangaards videoværk ’Absentia’ fra 2010, hvor kvindekroppen træder i stedet for det keramiske materiale, hvorpå det traditionelle musselmalede mønster påføres – et mønster, der har spillet så stor en rolle i dansk designhistorie og kulturarv. En arv, som også kan føles som et åg.

Susanne Hangaard uddannet keramiker fra KADK samt ved Rhode Island School of Design og arbejder konceptuelt og eksperimenterende med keramikken som medie.

Danske stel – fra yndige blomster til grov glasur

De danske stel formidler en stærk designtradition såvel som en rig kulturarv. En fortælling om både fornemme pragtservicer og folkekære stel, der i generationer har bundet os sammen til både hverdag og fest.

Et valg af service er sjældent et spørgsmål om funktionalitet alene. Det er også et æstetisk valg, der kan forskønne vores hverdag. Og som tiden går, bliver vores stel ladet med større og større betydning. Jo mere de bruges, jo flere historier er de med til at fortælle.

Gennem 20 udvalgte stel formidler udstillingen stellenes historie fra de spæde skitsetegninger til den dag, de færdige tallerkner og kopper står i butikken, klar til at skabe glæde og fortælling i de danske hjem.

De udvalgte stel præsenterer en stor variation af former, farver og dekorationer og afspejler samtidig den samfundskulturelle udvikling herhjemme. Skabt under forskellige forudsætninger af kunstnere, arkitekter og designere, som med vekslende fokus har vægtet enten wow-effekt, æstetik eller funktionalitet højest.

Med fokus på både de danske stels idé, fremstilling og brug belyser udstillingen deres kulturelle og historiske betingelser. Foruden et indblik i de ofte krævende fremstillings-processer, der gennem tiden, i samspillet mellem designerens opfindsomhed og de dygtige produktions-keramikere på fabrikkerne, har defineret de danske borddækninger.

Natur. Spor & Spejlinger

Naturen som inspiration spiller hovedrollen i de pragtfulde værker fra Skønvirkeperioden, som kan beundres i museets Skatkammer. Særligt Fanny Garde og Effie Hegermann-Lindencrone skabte værker i det fine porcelæn, som vidner om en særlig betagelse af naturen som motiv.

En fascination som stadig i dag – eller måske igen? – udgør en stærk og nærværende inspirationskilde for en lang række kunstnere. Men er der heri en sammenhæng med Skønvirkens naturforståelse? Og hvorledes reflekterer samtidskunsten vores natursyn i dag?

Til denne udstilling har vi sat tre fremtrædende keramikere, Malene Hartmann Rasmussen, Manuel Canu og Marianne Nielsen stævne til at fortolke og aktualisere emnet. Ud fra tre vidt forskellige temperamenter og kunstneriske strategier er de gået i dialog med udvalgte værker fra Skønvirkesamlingen.

Malene Hartmann Rasmussen zoomer ind på detaljer, forstørrer dem op og arrangerer dem i hele tableauer, der pirrer vores fantasi og nysgerrighed. Med referencer til myternes og eventyrernes verden skaber hun med elementer fra naturen fortællinger, der balancerer mellem glæde og gru.

Ud fra en fænomenologisk tilgang undersøger Marianne Nielsen grænsen mellem natur og kultur, som når blomster plukkes og arrangeres i buketter. Eller når blomsten fortolkes i det bestandige materiale, som keramikken er, og bliver til et værk.

Manuel Canu er dykket ned i et gammelt tegningsmateriale af duvende tang. Som et glemt alfabet har han vakt det til live igen ved at gentage planternes rytmiske duven i både tegning og ler. Gennem det processuelle arbejde vokser en oplevelse af naturen som spirituelt erkendelsesrum.

Med afsæt i et udvalgs af keramiske værker fra museets samling af pragtværker fra Skønvirkeperioden formidler de tre kunstnere varierede fortolkninger af vores forhold til naturen, dens væsen og betydning for os i dag. Naturen som ramme og præmis, som spor og spejling på tværs af tid og sted.