Annonce

Danske Digitale Medier har for nyligt kunne offentliggøre, at der ikke har været givet en politisk bemyndigelse til coronataskforcen siden August 2020 – en bemyndigelse der dengang kun varede året ud. Susanne Eilersen påpeger, at der er behov for at genoprette tilliden, der på mange måder har lidt et knæk de senere år i Fredericia.

Det var tydeligt at fornemme på Susanne Eilersen (DF), at hun ikke var klar over, at den coronataskforce man nedsatte i det tidligere økonomiudvalg tilbage i August 2020 ikke havde bemyndigelse længere – og at den fortsat træffer beslutninger.

– Det er noget jeg kommer til at gå videre med straks efter dette interview. Det er noget vi skal have bragt i orden, for selvfølgelig skal der være styr på tingene. Anderledes kan det ikke være, siger Susanne Eilersen.

August 2020 var en tid hvor der var mange bolde i luften og en coronapandemi der så ud til ingen ende at ville tage. Derfor blev mange beslutninger truffet meget hurtigt, for der var behov for handling her og nu, forklarer Susanne Eilersen. Men man skal altid lære af sine fejl, fortsætter hun.

– Vi gik på hidtil ukendte stier. Det er klart, at vi laver fejl undervejs i den proces. Men nu er vi på den anden side. Nu skal vi se tilbage på processen og lære af den, siger Susanne Eilersen.

Tilliden er væk

Det har været to meget svære år at være byrådsmedlem i, fortæller Susanne Eilersen. Der har været en rasende pandemi med svingende restriktioner der kunne skifte fra uge til uge – og oveni det kom en større krise i det politiske Fredericia. Susanne Eilersen fortæller, at der venter et stort tillidsarbejde forude.

Annonce

– Vi har lært meget som politikere i Fredericia de seneste år. Jeg har selv lært rigtig meget på mange måder. Vi har brændt nallerne på mange ting de seneste år, blandt andet tilliden mellem politikerne og den administrative top, siger Susanne Eilersen og fortsætter:

– Vi er kommet til et sted hvor vi stiller spørgsmålstegn ved ting, som vi ellers ikke have villet. Krukken med tillid er bare tom.

Det kræver meget, hvis der igen skal være gensidig tillid på tværs af alle i Fredericia Kommune.

– Det er på tide, at vi starter genopretningen. Vi skal fylde krukken med tillid op igen. Det handler både om tilliden mellem politikerne, mellem forvaltningen internt og selvfølgelig mellem politikere og forvaltningen. Det er et stort arbejde der venter forude, siger Susanne Eilersen og fortsætter:

Man vil nok opleve, at noget af det samarbejde der normalt fungerer upåklageligt, det ikke længere fungerer. Det skal tilbage til at køre glat igen. Så vi har alle et ansvar det næste år for at genoprette den her tillid.

Hvad er besluttet hvornår?

Der er tale om en sag, hvor et enigt økonomiudvalg tilbage i august 2020 traf en beslutning om at nedsætte en coronataskforce. Her blev givet en bred bemyndigelse uden nærmere specifikation, en bemyndigelse der alene skulle gælde til udgangen af 2020. En aktindsigt har vist, at der på intet senere tidspunkt har været givet en yderligere bemyndigelse fra det politiske niveau, selvom coronataskforce har truffet flere beslutninger i løbet af 2021 – også efter, at corona ikke længere var klassificeret som en samfundskritisk sygdom. Aktindsigten omhandlende coronataskforce henviser alene til beslutningen truffet på et møde i det tidligere økonomudvalg. Her blev følgende besluttet:

– Samfundet genåbnes fortsat og gradvist efter den omfattende nedlukning i foråret. Fredericia Kommunes strategi for håndtering af covid-19, bølge 2 skal medvirke til, at fredericianerne i den kommende tid kan vende tilbage til daglige aktiviteter, arbejde og hverdag samtidig med, at smitten holdes under kontrol. Smitteudbrud blandt fredericianerne skal inddæmmes konsekvent og koordineret, så byens handelsliv, byrum og kultur og fritidstilbud fortsat kan bruges sikkert og til gavn for alle borgere, detailhandel og erhvervsdrivende.

Dette var den vedtagne tekst, og med til denne fulgte blandt andet nedsættelsen af en coronataskforce.

– Der etableres en corona-taskforce, og opnormeres på hygiejne, isolationsfaciliteter, sikring af tilstrækkeligt lager af værnemidler, muligheder for udebesøg samt styrket kommunikationsindsats mm, lyder det i et vedtaget punkt på dagsordenen, efterfulgt af en tidsmæssig afgrænsning til udgangen af 2020.

Det er denne beslutning, som en aktindsigt nu viser, ikke er blevet fornyet siden. Der er dermed en udfordring i forhold til de beslutninger der er blevet truffet af denne taskforce, fordi de ingen bemyndigelse har haft hertil. Dette gælder også bemyndigelsen til at aflyse alle skolerejser til udlandet, en beslutning, der blev taget efter, at corona ikke længere var klassificeret som en samfundskritisk sygdom.

Annonce