Beredskabsmyndighederne kan nu afblæse faren for eksplosion af de tanke med palmeolie (fritureolie), der siden i aftes har været i brand. På grund af indsatsen er der sket en nedkøling, således at den fortsatte brand ikke længere skønnes at kunne få en eksplosion til at ske.

Det betyder, at de evakuerede kan vende tilbage til deres boliger og skoler og institutioner kan åbne igen. Også DSB kan starte normal drift, så snart de driftsmæssige forhold muliggør det.

Der vil dog stadigt være trafikale udfordringer, da branden ikke er slukket endnu og der er således stadigt afspærringer ved havneområdet og vil være det nogen tid endnu. Vestre Ringvej er spærret indtil Vejlevej, Strandvejen er spærret mellem Holstensvej og Røde Banke. Det er således den sydlige del af byen hvor havnen ligger, der er ramt, men den nordlige del er tilgængelig på normal vis.

Det kan også oplyses, at røgfanen driver ud over Lillebælt i øjeblikket.