En række lokale virksomheder og erhvervsuddannelser åbner dørene og inviterer elever fra Fredericias 7. klasser ind for at se, hvordan det egentlig er at lære et fag og at gå på arbejde.

Når man går i 7. klasse, har man sandsynligvis en eller anden forestilling om, hvad det vil sige at tage en uddannelse og gå på arbejde. Nogle har måske fritidsjob eller har hørt forældre fortælle om deres arbejde, men man ved nok egentlig ikke rigtigt, hvordan det er i virkeligheden.

Det har elever i Fredericias 7. klasser nu fået mulighed for at blive klogere på gennem projektet ”Unge i praksis”. Her skal eleverne igennem et forløb med en dag i mini-praktik i en virksomhed og en dag med praksisbesøg på en erhvervsskole.

– Jeg er meget glad for, at både lokale virksomheder og erhvervsuddannelser indgår i dette unikke samarbejde, så elevernes horisont bliver udvidet i forhold til deres muligheder for valg af uddannelse og fremtidigt job. Vi skal sørge for at hjælpe de unge videre, så godt vi kan, og med dette samarbejde får eleverne øje på spændende uddannelser og virksomheder i Fredericia, fortæller Pernelle Jensen, formand for Uddannelsesudvalget.

Når eleverne er i mini-praktik hos en virksomhed, får både elever og virksomhed noget ud af det. Eleverne bliver klogere på, hvad der er af valgmuligheder og jobs, mens virksomhederne kan bane vejen for tilgang af kommende medarbejdere.

– Det er enormt vigtigt, at vi får fortalt de unge mennesker, at der findes mange spændende erhverv. De skal vide, at de kan komme i lære og tjene penge, mens de uddanner sig, og de skal vide, at der er god grund til at følge med i skolen, uanset hvad de vil i fremtiden. Vi har lavet et set-up, hvor eleverne skal udføre en opgave fra A-Z på samme måde, som vores ansatte gør, og vi oplever, at eleverne er meget interesserede og engagerede, og at de pludselig kan se, at de skal bruge eksempelvis matematik til noget konkret efter endt skolegang. Vores håb er, at vi får vakt interessen for en erhvervsuddannelse og erhvervskarriere hos nogle af de unge mennesker, som vi har haft på besøg, fortæller Henrik Herum, administrerende direktør i transportvirksomheden ØSG.

Formålet med samarbejdet mellem skolerne, erhvervsskolerne, virksomhederne og UU Fredericia er, at flere dygtige, uddannelsesmotiverede unge skal se erhvervsuddannelserne som attraktive uddannelses- og karriereveje, og at eleverne får indsigt i arbejdslivet og de forskellige jobs, funktioner og opgaver der er på de lokale arbejdspladser.

– Vi er glade for samarbejdet i Unge i praksis og har været heldige at have gennemført to forløb her i efteråret. Eleverne fra 7. klasse har været på virksomhedsbesøg i et motionscenter, og efterfølgende har de været på besøg på Social og Sundhedsskolen, hvor en af vores sygeplejersker har undervist eleverne om kroppen og sundhed og dermed skabt en sammenhæng mellem virksomhedsbesøget og den faglighed, vi har her på Social og Sundhedsskolen. Vi er glade for at byde grundskolen indenfor og vise dem den særlige faglighed, som man møder på vores skole, fortæller Helle Mølgaard Nielsen, der er uddannelsesvejleder og rekrutteringskonsulent ved Social- Og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.

Ud over besøg hos en virksomhed og på en erhvervsuddannelse er der vejledning ved UU Fredericia (Ungdommens Uddannelsesvejledning) både før og efter, og det hele slutter af med et arrangement, hvor elevernes forældre og andre interesserede bliver præsenteret for de opgaver og produkter, eleverne har arbejdet med i forløbet.

– Det er vigtigt, at vi viser eleverne, at vi interesserer os for dem og deres fremtid. Vi skal signalere, at alle har mulighed for at finde en uddannelse og en vej ind på arbejdsmarkedet, som passer til deres kompetencer og drømme. Det er ikke alle unge mennesker, der passer ind i en boglig, gymnasial uddannelse, og med forløbet her tilgodeser vi en bred skare af unge, fortæller Inger Nielsen, næstformand i Uddannelsesudvalget.

Forløbet er en del af det landsdækkende projekt ”Unge i praksis”, som er et tre-årigt udviklingsprojekt under EUK (Uddannelses- og erhvervsvejledning under KL). Projektet er støttet af Tietgenfonden (tidligere Nordea Fonden). I Fredericia er det i dette skoleår virksomhederne ØSG, Løvbjerg, CJ AS, Føtex City og Erritsø Idrætscenter samt erhvervsuddannelserne EUCL, SOSU FVH og IBC Fredericia, der stiller deres tid og kompetencer til rådighed for eleverne, lærerne og UU-vejlederne.