Det har i flere år været en mærkesag for Enhedslisten, at der skulle findes en løsning på de mange udfordringer for Frederiksodde Skolen. Men til trods for flere års politisk fokus, så er der endnu ikke fundet en løsning. Det er ikke godt nok, siger Cecilie Roed Schultz (Ø).

– Vi er ikke blevet orienteret særligt meget i udvalget omkring det her. Vi har til gengæld bedt om, at man inddrager alle relevante parter. Derfor er det fair nok, at mange skulle høre om det før os – fordi de så skulle vende retur. Så på den måde er det i princippet ikke problematisk. Men det der bliver problematisk er, at der tilsyneladende ikke har været en inddragende proces, forklarer Cecilie Roed Schultz.

Der skal være en god løsning for de fleste

Det er utænkeligt, at alle bliver tilfredse, siger Cecilie Roed Schultz, men påpeger at man skal finde en løsning der gavner flest muligt.

– Jeg har gjort det meget klart, at jeg ikke synes vi har været oplyst nok om de muligheder, der var. Den store hurdle er den her manglende inddragelse. Vi har brug for, at der kommer en inddragende proces, som vi har bedt om. Der må komme en proces, der leder op til udvalgsmødet i starten af marts. Der kommer en proces, hvor der skal ske noget inddragelse, siger Cecilie Roed Schultz.

– Vi er gået nærmere ind i flere af forslagene. Nogle er skudt til hjørne med begrundelser, som jeg ikke synes er gode nok. En begrundelse er en lokalplan – men det er jo op til politikerne at justere her også. Der er modeller, jeg synes er skudt for tidligt til hjørne på for spinkelt et grundlag. Det er flere af de forslag, vi i udvalget flere gange har peget på, men også som forældre og lærere, Danmarks Lærerforening og andre interessenter har peget på som muligheder, fortsætter hun.

– Jeg kan godt forstå frustrationerne. Jeg vil nødigt melde den ene eller den anden løsning ude. Det er ikke sikkert, at jeg er den klogeste i lokalet. Der er flere fordele og ulemper ved alle forslag. Det vigtige for os er at finde den løsning med de fleste fordele. Jeg tror ikke, vi kommer til at kunne lave en midlertidig løsning, hvor alle synes det er genialt. For så havde det ligget mere til højrebenet. Men jeg tror på, at vi kan finde en løsning, hvor flere er glade for den. Problemet er bare, at vi har et presserende problem, der kræver en midlertidig løsning. Vi har sideløbende en proces om den fremtidige proces, den skal også være på plads. Men det midlertidige er også langvarigt. Så den er også rigtig vigtig at ramme rigtigt, lyder det fra Cecilie Roed Schultz.

Hvorfor har det ikke været på dagsordenen før?

– Det har været oppe rigtig mange gange. Vi har fået fremlagt mange forskellige løsningsmodeller. Men problemet er, at når vi får dem fremlagt, så bliver de også skudt ned med det samme. Jeg er sikker på, at mange har arbejdet på det her, men man er ikke lykkedes med at finde en gangbar model. De her penge har været afsat i langt over et år. Man har vidst, at man skulle i gang med at lave en langvarig, men også en midlertidig løsning. Bare de 20 elever der er visiteret nu her, der fik jeg før jul et svar om, at der var plads, men med de næste der skal starte har vi svært ved at finde plads til. Det er nok også mere presset, end vi politikere får fortalt. Det pres stiger kun. Flere og flere børn bliver visiteret til specialpædagogiske tilbud, samtidig med at vi har ændret på det økonomiske, således, at ingen børn bliver holdt tilbage. Allerede dengang vidste vi, at det ville give flere børn. Vi har forberedt os på det i flere år, svarer Cecilie Roed Schultz.

– Jeg synes virkelig, det er utilfredsstillende, at man i så mange år har kæmpet politisk, man finder pengene og så sker der ikke nok, selvom vi har fulgt op hver gang til møderne, fortsætter hun.

Hvor går det galt?

– Jeg synes, vi har været meget konkrete. Jeg tror, man har svært ved at finde en løsning, der lever op til vores krav. Jeg synes ikke, det er urealistisk. Det kan godt være, at forvaltningen mener det. Jeg synes bare, at uanset hvilken type af børn, det er, så skal der være en ordentlig løsning. Vi skal ikke flytte dem som spillebrikker. Det er det simpelthen for vigtigt til. Det her er en stor del af deres skoleliv. Så det er meget vigtigt, at vi finder en løsning der virker god for rigtig mange. Det synes jeg ikke man er lykkedes med nu, svarer Cecilie Roed Schultz og fortsætter:

– Vi kunne godt være gået med på det bud, der var, men det havde ikke været en god løsning. Det kan godt være, at vi er for ambitiøse. Vi vil gerne have en god løsning for det sted, de skal hen, for de der skal derhen – både elever og lærere. Der synes jeg, man bør bestræbe sig på at finde en løsning, der er god for alle parter.

– Jeg tænker meget over, hvorfor vi ikke er lykkes. Jeg synes virkelig, vi har gjort alt, vi kunne. Det er et område der i lang tid har manglet en direktør. Måske har der været fokus på alle de ting nært for og ikke på de store linjer. Jeg kan ikke udelukke at det er en af de ulemper, der har været ved at området i en periode stod uden direktør. Jeg synes ellers, at vi i udvalget har forsøgt. Men opmærksomheden i den øvrige direktion har været mange andre steder. Men det er kun gisninger, slår hun fast.

Vi skal løse det – og så skal vi undersøge hvad der gik galt

– Når vi har en løsning på plads, så kan vi få undersøgt, hvad der gik galt. Det er som om, at de ting vi vedtager ikke sker. Det er meget frustrerende. Men her kan jeg se, at nogen arbejder på at finde løsninger. Jeg synes bare ikke, de har været gode nok endnu. Det kunne jo godt være, at man skulle inddrage de relevante aktører. Så jeg håber, at en inddragende proces giver en ordentlig løsning, siger Cecilie Roed Schultz.

– Havde man for halvandet år siden startet arbejdet, så havde vi for længst fundet en god løsning. Jeg tænker vi bliver nødt til at finde ud af hvorfor vi kom helt her ud. Men først handler det om at finde den gode løsning. Når vi har styr på det, så er vi nødt til at finde ud af, hvorfor det gik så galt. Jeg kan undre mig over, at når vi har bedt om at alle relevante bliver inddraget, fordi vi ikke har kunnet finde løsningerne, at det så ikke er sket. De skal alligevel inddrages, før vi træffer en beslutning. Når det viser sig, at de ikke er inddraget, og dem som er inddraget bliver skudt ned, så har vi ikke fået det, vi håbede på som politikere. Vi håbede på en reel inddragende proces, lyder det afslutningsvist fra Cecilie Roed Schultz.