Ensomhed og isolation blandt de allermest udsatte i dagens Danmark er på et hidtil uset niveau, og flere steder, heriblandt i Fredericia – oplever Kirkens Korshær, at den helt unge generation falder med ned i isolationsdybet.

Hos Kirkens Korshær i Fredericia oplever man, at ensomhed og isolation fylder mere og mere i hverdagen hos brugerne. Tendensen er desværre national. I begyndelsen af 2018 kom det frem, at omkring én ud af 16 danskere føler sig ensomme. Det er en voldsom stigning i forhold til de seneste par år. Tal fra ‘Den Nationale Sundhedsprofil’ viser, at antallet af ensomme danskere er steget med over 10 procent fra 2016 til 2017.

Det er en følelse, der går igen for mange af vores brugere på tværs af andre problematikker – og det er derfor, at det efter min mening er en af de mest undervurderede problematikker overhovedet. Psykisk sårbarhed og misbrug er også noget, der i den grad er med til at isolere de udsatte, og for mange har de en følelse af at være sat af samfundet. Men hos os har de et sted, hvor de kan komme og hvor de ved, at der altid er nogle, der lytter og har lyst til at tale med en,” siger Bjarne Dahlmann, der er Korshærsleder for Kirkens Korshær i Fredericia.

Selvom ensomhed og isolation i sig selv ikke er en sygdom, så er det ifølge Bjarne Dahlmann noget, der i den grad skal tages alvorligt. Det kan nemlig ofte resultere i et misbrug eller en psykisk lidelse – særligt blandt de mest udsatte grupper i samfundet, der ikke har en ressourcestærk familie eller omgangskreds at støtte sig til.

Øget tendens til ensomhed og isolation blandt unge

En af de grupper, der har oplevet den største stigning inden for ensomhed og isolation er de unge. En undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viste i starten af 2018, at 8,5% af mændene og 10,3% af kvinderne mellem 16-24 år ofte føler sig ensomme, uønskede og alene.

Det er da også en tendens, Kirkens Korshær oplever i deres lokale væresteder og varmestuer.
For bare få år siden var der stort set ingen unge på varmestuerne – nu er der op mod 10% visse steder.

Ifølge Bjarne Dahlmann fra Kirkens Korshær i Fredericia kan tendensen skyldes flere faktorer, men det omkringliggende samfund og de krav, de unge stilles overfor kan potentielt set bære en stor del af ansvaret.

“Vi oplever, at der er rigtig mange unge, der føler sig udenfor og derfor finder nogle subkulturer, der isolerer dem endnu mere fra samfundet. Og det sker formentlig som følge af, at de ikke føler, at de kan være en del af samfundet med de krav, der bliver stillet til dem.”

https://www.facebook.cacom/events/2147186595600395/