Børne- og Undervisningsministeriet har per 1. januar 2022 godkendt EUC Lillebælts ansøgning om udbud af hovedforløb på tømreruddannelsen.

Fremover vil elever kunne gennemføre hele tømreruddannelsen på EUC Lillebælt, da Børne- og Undervisningsministeriet har godkendt erhvervsskolens ansøgning om gennemførelse af hovedforløb på tømreruddannelsen med afsluttende svendeprøve. Hidtil har elever kun kunnet starte deres tømreruddannelse med grundforløb.

I samarbejde med lokale interessenter har EUC Lillebælt arbejdet målrettet for at kvalificere sig til udbuddet med Fredericia Kommune, Middelfart Kommune og en række lokale virksomheder og organisationers opbakning gennem bl.a. støtteerklæringer.

Med godkendelsen kan EUC Lillebælt fremover give elever muligheden for at færdiggøre deres uddannelse på skolen og sikre flere elever med svendebreve, som aktivt vil bidrage til byggebranchen med fremtidens opgaver inden for nybyggeri og renovering med fokus på grøn omstilling og bæredygtighed. Derudover understøtter godkendelsen også EUC Lillebælts arbejde med at opfylde trepartsaftalen om flere lærepladser til elever og arbejdet med at tiltrække og fastholde unge i trekantsområdet.

EUC Lillebælt ser frem til at kunne byde elever og mestre velkommen på tømreruddannelsens grund- og hovedforløb i 2022.