Everfuel A/S offentliggør i dag planer for en fase II-udvikling af HySynergy projektet ved raffinaderiet i Fredericia, omhandlende ​​et 300 MW elektrolyse- og Power-to-X (PtX) -anlæg. HySynergy fase II involverer således en betydelig opskalering i produktionen af ​​grøn brint, til anvendelse både i form af brint-brændstof direkte til nulemission-mobilitet og som grønt råmateriale til produktion af øvrige brændstoftyper.

Ved dets etablering vil anlægget kunne opnå kapacitet til at sænke den danske landtransportsektors kuldioxidemission (CO2) med næsten 5% allerede i 2025, direkte bidragende til den danske regerings mål om at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030.

Ca. 20% af den grønne brint produceret på anlægget vil blive anvendt direkte som ren brint til mobilitet uden emissioner, mens 80% vil blive allokeret som grønt råmateriale til produktion af øvrige brændstoftyper. Det nye anlæg vil muliggøre en årlig CO2 reduktion på 214.000 ton fra industri- og mobilitetssektorerne, svarende til ca. 4,7% af den samlede CO2-emission fra den danske landtransportsektor1). Det nye anlæg kan tillige levere ilt til CO2-opsamling via en såkaldt oxyfuel-proces, og en reduktion på 25% af Fredericia-raffinaderiets emissioner ved at bruge det grønne brint til produktion af benzin, diesel, DME og M85 med et lavere CO2-fodaftryk. I den forbindelse kan Fase II af HySynergy ligeledes indbefatte produktion af metanol.

– Dette er et unikt projekt og et globalt udstillingsvindue for sektorintegration og PtX, samtidig med at der muliggøres en betydelig CO2-reduktion på både kort og lang sigt. I tillæg til det store CO2-reduktionspotentiale her og nu – fra den planlagte 80/20 kapacitetsfordeling mellem anvendelse i hhv. raffinering og direkte i mobilitet – kan en gradvis stigning i brintkapacitet anvendt direkte til landtransporten yderligere øge projektets CO2-reduktionspotentiale, op til 450.000 ton årligt, svarende til emissionerne fra 500.000 benzinbiler2). Set i et andet perspektiv, svarer dette til en reduktion på ~10% af den samlede emission fra den danske landtransportsektor. Vi er ivrige efter at videreføre HySynergy fase II-projektet og fortsætte med at understøtte Fredericia og Trekantområdet som et europæisk knudepunkt for PtX og grønne brændstoffer, siger Jacob Krogsgaard, grundlægger og administrerende direktør i Everfuel.

Everfuel viderefører den positive dialog med både offentlige og private interessenter, og har ansøgt om supplerende projektfinansiering under ordningen ”Important Projects of Common European Interest” (IPCEI) til udvikling af store brintprojekter. Målet er at bringe HySynergy fase II til den endelige investeringsbeslutning, ”Final Investment Decision” (FID), med forbehold for myndighedsgodkendelse og finansiering senest i 2022 med idriftsættelse i slutningen af ​​2024. Det forventede projektbudget er op til 1,9 mia. kr., svarende til omtrent 250 mio. euro.

Virksomheden er i øjeblikket ved at udvikle HySynergy fase I 20MW elektrolysen ved siden af ​​Fredericia raffinaderiet. Den endelige myndighedsgodkendelse ventes afsluttet inden sommeren 2021, med planlagt opstart af byggeriet i tredje kvartal. HySynergy fase I og II er en del af Everfuel’s annoncerede plan om at investere 1,5 mia. euro i udvikling af den grønne brintværdikæde i Europa og nå 1 mia. euro i årlig omsætning fra salg af brint inden 2030.

– Fredericia er en energimetropol og leverer drivkraft til hele Danmark. Med den position følger også et ansvar for at bidrage til hele Danmarks grønne omstilling, derfor ser vi et stort potentiale udviklingen af grønt brændstof. HySynergy-projektet, ledet af Everfuel, er et godt eksempel på, hvordan vi kan bidrage til at reducere CO2-udledningen i Danmark og hjælpe med at nå 2030-målet om 70% CO2-reduktion på landsplan. Samtidigt med, at vi realiserer vores målsætninger i Byrådets klimaplan. Nu er planarbejdet i gang, så rammerne kan komme på plads. Jeg glæder mig til at følge projektet, siger Steen Wrist, borgmester i Fredericia.

Både HySynergy-fase I og II er nøgleaktiviteter i udviklingen af Trekantområdet som ​​et europæisk knudepunkt for PtX og grønne brændstoffer, hvortil syv kommuner og en række ambitiøse energi- og teknologivirksomheder er gået sammen om at koordinere PtX-aktiviteter i regionen.

Nøglepunkter & referencer

 • 300 MW elektrolyseanlæg og PtX facilitet
 • 20% af kapaciteten planlagt til direkte anvendelse i brintmobilitet uden emissioner
 • 80% af kapaciteten planlagt til anvendelse som grønt råmateriale til øvrige brændstoffer
 • Energi fra vind og sol, hertil vil anlægget bidrage med balancering af elnettet
 • Ilten fra anlægget kan anvendes som led i CO2-opsamling (carbon capture)
 • Integreret varmegenvinding, der kan eksporteres til TVIS fjernvarmenettet
 • CO2-reduktionspotentiale på 214.000 ton årligt fra industri- og mobilitetssektorerne
 • Planlagt til idriftsættelse inden 2025
 • Landbaseret transportsektor i Danmark inkluderer: Alle lastbiler, varevogne, tog og busser(1)
 1. Reference: Klimapartnerskabsrapport – landtransport 2020 https://www.trm.dk/media/4864/klimapartnerskabsrapport-landtransport-rapport_final-a.pdf
 2. Antal benzinbiler eksemplificeret ved: 100 gCO2/km, 500.000 biler, 9.000 km/år = 450.000 tons CO2
0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
1 Kommentar
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer

Poul Rand
Poul Rand
11:36 - 12. maj 2021 11:36

Masser af tal, både fakta og lidt ønsketænkning i artiklen her og den vedhæftede rapport. Som borgerlig kan man kun være glad for at Everfuel A/S med sin placering i Fredericia’s energi knudepunkt kan skabe arbejdspladser, medvirke til opfyldelse af klima mål, udvikling og udnyttelse af kendte og fremtidige energikilder i trygge rammer.