Fredericia Byråd har sendt en lokalplan i høring, der skal give plads til en brintfabrik. Bag den fabrik står virksomheden Everfuel, der ser store muligheder i Fredericia – og vil give byen muligheden for at tage førertrøjen på i den grønne omstilling. Synergieffekterne i byen er store – og de tekniske løsninger vil bringe Danmark langt i klimamålsætningerne.

På den politiske scene kører debatten endnu, selvom politikerne i Fredericia Byråd har sendt lokalplanen i høring. Spørgsmål om habilitet og hemmelighedskræmmeri giver tvivl om fabrikken, men folkene bag Everfuel er ikke i tvivl: Det vil være en grøn og god investering, ikke bare for Fredericia, men for hele Danmark. Fremtiden er grønnere – og Everfuel vil gøre deres i at nå de grønne ambitioner.

– Når vi skal konvertere hele vores transportsektor til at være grøn og vedvarende, så kan det det gøres på flere måder. Det kan gøres med elbiler og det kan gøres med brint. Brint er den infrastruktur vi er ved at bygge op, det er rigtig godt i gang. Udfordringen er bare, at elbiler og elbusser ikke kan løse hele vores transportsektor, når vi skal være fuldstændig uden CO2 i 2050, fortæller CEO i Everfuel, Jacob Krogsgaard.

Hvis det skal lykkes med den grønne omstilling, så er el altså ikke alene nok, forklarer Jacob Krogsgaard. Everfuels arbejde handler om det andet grønne alternativ: Brint, noget der kræver både store anlæg og mulighed for synergieffekter i de områder hvor elektrolyseanlæggene bliver placeret.

– Det vi så går i Everfuel det er, at vi bygger hele værdikæden inden for brint. Vi er et grønt energiselskab, der arbejder med vedvarende energi og helt til distributionen ud til de anlæg hvor vi skal tanke brintbiler, brintbusser og brintlastbiler. Den tunge og den intensive transport. Før brint kan lykkes, så kræver det at vi gør det i skala. I skala skal vi have bygget elektrolyseanlæggene i en tilstrækkelig stor størrelse til at vi har en business case – for der er ingen der ønsker at køre på brint, hvis det er dyrere end traditionel brændstof. Derfor er det enormt essentielt for os, at vi bygger elektrolyseranlæggene steder hvor vi ikke kun har én, men flere kunder til brint. Det er derfor vi i gennem flere år har samarbejdet med raffinaderiet i Fredericia, et fantastisk samarbejde, for at få etableret det anlæg vi kalder for HySynergi, forklarer Jacob Krogsgaard.

– Vi tager vedvarende energi og strøm, når det er til overs tænder vi elektrolyseanlægget, det bliver til brint der kan bruges til to formål. Det ene er brint til raffinaderiet, hvor de kan bruge den til at lave et grønnere produkt. Samtidig etablerer vi et distributionscenter, hvorfra vi kan tanke brint på vores tankbiler og distribuere det ud i landet, siger CEO i Everfuel, Jacob Krogsgaard.

Nordens største brintfabrik

Når anlægget i Fredericia efter planen står færdigt, så er det med ambitiøse mål for størrelse og produktivitet. Man skal være førende i kampen mod klimaudfordringerne.

– Det her bliver Nordens største brintfabrik. Det lyder en smule karikeret, men jeg tror også det er det største i Europa når vi er i drift midt i 2022. Vi har faktisk projektet delt op i tre faser. Fase 1, som er det vi er i gang med at planlægge, det er 20 MW elektrolyseanlæg. Der kan vi producere op til 8 tons brint, siger Jacob Krogsgaard og fortsætter:

– Fase 2, det er opgraderingen til 300 MW, altså en 15 gange større kapacitet. Hvor brinten fortsat skal bruges både til mobilitet og til at lave benzin og diesel grønnere. Dermed er det allerede væsentligt inden 2030 muligt at komme med et målbart bidrag til at nå målene for CO2-udledning i transportsektoren.

Hvad kan brint?

Det der brint, hvad er det egentlig for noget? Og hvad kan det bruges til? Hvad er en eventuel risiko? Det spørgsmål svarer Senior Project Manager, Jesper Veilstrup, på.

– På raffinaderiet kan brint bruges til at slippe for at cracke naturgas og olie, som de ellers ville knække for at få brint ud. Det slipper de for at gøre, når de bruger brint fra Everfuel. Dermed sparer man en masse CO2 – det er faktisk næsten 10 tons CO2 sparet per ton brint, forklarer Veilstrup.

– Der er ikke en risiko ved det her. Men brint skal man håndtere fornuftigt, ligesom man skal med utroligt mange andre ting. Det skal man også med diesel og når man kører på E45. Så når vi designer vores anlæg her, så har vi en utroligt masse foranstaltninger og detaljer i det tekniske, der gør at vi reducerer risikoen ned til noget helt og aldeles negligibelt. Den helt grundlæggende præmis er, at alle risikofaktorer bliver på matriklen, siger Jesper Veilstrup og fortsætter:

Når vi laver vores layout, så sikrer vi os også at de ting hvor vi har oplagring af brint, det ligger ikke ud mod hovedvejen. Det vi laver her, det er alkalisk elektrolyse ved atmosfærisk tryk. Selv hvis der er en utæthed i anlægget, så udleder man ikke særligt meget brint – og slet ikke i en grad så det bliver et issue. I worst case, så er det måske lidt skade på udstyret i det rum vi taler om. Der er ikke store eksplosioner her.

Fakta om HySynergy

  • Fase 1 produktionen er 20 MW eleffekt med forventning om maks produktion af brint på 8 tons per døgn. Anlægget forventes dog kun at blive driftet 60-70 % af tiden og som ”vinden blæser” for at matche den mest gunstige elpris
  • Den nuværende layout for fase 1 fylder ca 3,5 hectar (35.000 m2 og dermed ca. 5 fodboldbaner a 7.140 m2)
  • Dog er kun  1500-2000 m2 produktion – resten er værksted, påfyldningsarealer, administration, parkeringspladser, grønne arealer, transformerstation, støjvold og vej.
  • I processen bruger Everfuel kun rent vand og strøm. Eneste udledning er ”opkoncentreret rent vand/blow down water” fra vandrensningen inden elektrolyse til spildevand, samt ren ilt over tag. Dermed ingen gener med lugt eller forurening af jord/luft/vand
  • Produktet brint distribueres til Shell Raffininaderiet og til brinttankbiler på site. Der er mulighed for etablering af offentlig brinttankstation på site fremadrettet.
  • I designet af fabrikken tages sikkerheds- og risikoarbejdet meget seriøst, hvor Everfuel arbejder sammen med eksperter fra Rambøll og Hyex Safe samt ifbm miljøgodkendelsen fagfolk fra Miljøstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Trekant Brand, Politiet, Arbejdstilsynet og selvfølgelig Fredericia Kommune.
  • De indledende støjberegninger viser at anlægget ikke overskrider gældende grænseværdier. Dog opføres der alligevel en støjvold mod Ydre Ringvej og nærmeste naboer.
0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
2 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer

Jens Jørn Pedersen
Jens Jørn Pedersen (@jensjoernpedersen)
10:23 - 17. april 2021 10:23

Det er jo fantastisk. Denne artikel er en ukritisk salgstale.
Vi savner det totale regnskab. Når der kommer 1 MW ind fra elnettet, hvor mange % forsvinder i processerne.
Processerne er:
Vind 1 MW
el til H2, hvor mange % forsvinder ud i luften i form af varme.
H2 til el, hvor mange % forsvinder ud i luften i form af varme
Procesomkostninger.
En bil taber mere end 60% af energien i form af varme.

Hvor er den kritiske journalistik?

Jens Jørn Pedersen
Jens Jørn Pedersen (@jensjoernpedersen)
10:25 - 17. april 2021 10:25

Grøn energi? Måske?
Der har en tid været tale om at bygge en brintfabrik i Fredericia. Fabrikken skal efter planen ligge tæt på Shell Raffinaderiet, da, som jeg forstår det, Shell skal være hovedindehaver og anvende brinten i en renseproces, det overskydende brint kan så anvendes til andet. Det være sig Metanol, Ammoniak, fremstilling af madvarer og drift af køretøjer.
Hvis Shell kan reducere forureningen fra olieforbrænding i diesel, benzin og lignende, så er det jo rigtig godt.
Anvendes brint i biler, forsvinder forureningen fra forbrændingsmotoren fuldstændig, så det kun er forurening fra dæk og bremser tilbage. Det er også rigtig godt.

Produktionen af brint
For at producere brint skal der tilføres energi. Når brinten skal anvendes f.eks. i biler, så skal brinten brændes i en brændselscelle. Den brint Shell anvender til rensning koster noget ekstra med hensyn til disse artikler, men det er sikkert en fabrikshemmelighed hvor meget. Det, eneste vi kan konkludere, er, at vi skal betale det ekstra og får en renere by.
Hvor skal energien til brintproduktionen komme fra? Formentlig fra el, der skal produceres ved hjælp af fossile brændstoffer, vindmøller eller solceller.
Hvis brinten produceres ved hjælp af vind eller sol, så er det grønt, men produceres det ved hjælp af fossile brændstoffer, så er det sort energi.
Hvorledes virkningsgraden ved brintproduktionen er afhænger af fremstillingsprocessen.
Man forsker rigtig meget i fremstillingsprocessen, hvilket resulterer i bedre og bedre virkningsgrad. Det betyder, at energitabet ved fremstillingsprocessen måske kan reduceres væsentligt, men det vil altid være energitab ved alle processer.

Drift af f.eks. biler
En proces, der afgiver varme og nyttegraden ligger omkring 40% i forhold til f.eks. benzinbiler, der har en nyttegrad på omkring 25% meget afhængig af konstruktionen.
Hvor megen energi, der går til fremstilling af f.eks. benzin i Raffinaderiet, det ved Shell, men det er sikkert ikke en uvæsentlig mængde. For at være helt klare, så skal det samlede tab eller den totale virkningsgrad regnes ind. Det er ikke nok med økonomi!

Er det en god ide med en brintfabrik?
Det er et vanskeligt spørgsmål, da rigtig mage faktorer indgår i det. Selvfølgelig er det økonomien, men det er også et spørgsmål om, hvor den el, der skal anvendes til brintfremstillingen, skal komme fra. Hvis den kommer fra fossile brændstoffer, så er det helt sort. Hvis den kommer fra vedvarende energi i form af f.eks. vindmøller, vandkraft og solceller, så er det en god ide, hvis det er overskuds el i perioder, hvor der produceres mere end der anvendes. Hvis det ikke er overskuds el, så er det en dårlig ide. Men det kan være en metode, der giver mulighed for at ”gemme” strøm, hvis man kan lagre brinten fornuftigt.

Teknologien til brintfremstillingen
Som nævnt, så er brintfremstillingsteknologien under hastig udvikling. Det ser ud til at det bliver mere og mere effektivt med små produktionssteder med en ny teknologi, der udnytter noget der ligner induktionsvarme i komfurer. Hvis de små produktionsenheder bliver effektive, så er en brintfabrik i Fredericia lige nu måske en stor fejlinvestering. DTU arbejder intenst på at udvikle dette. Amerikanerne arbejder intenst på at udvikle elektroder, der er mere effektive og billigere i anvendelse.

Produktion af brint til salg
Transport af brint og ammoniak er en farlig sag, så den skal under alle omstændigheder går udenom Fredericia by.
Fremstiller man ammoniak på fabrikken til salg, så er det absolut ikke hyggelige sager at have indenfor rækkevidde af boligområder. Jeg vil nødig gå rundt i en sky af ammoniak.

Under alle omstændigheder skal kommunalbestyrelsen have og fremlægge betydelig flere informationer før en endelig beslutning!