Det Bruunske Pakhus den 8. november kl. 19.00

INFO OM FOREDRAGET

Selv om Danmark ikke direkte var in­volveret i Første Verdenskrig, var det en af de begivenheder, der fik størst betydning for Danmark og dansker­ne i det 20. århundrede. I foredraget fortæller Lars Hovbakke Sørensen, hvordan krigen fik indflydelse bl.a. på demokratiets udvikling i Dan­mark, på udbygningen af velfærds­staten og – ikke mindst – på dansker­nes mentalitet og selvopfattelse. Første Verdenskrig kom på mange måder grundlæggende til at ændre danskernes syn på sig selv.

Krigen fik også stor betydning på vores syn på omverdenen. Den før­te bl.a. til en genopblussen af den gamle danske anti-tyskhed (og i 1920 til, at Sønderjylland blev genforenet med resten af Danmark). Men den medførte også en ny sympati for englændere, franskmænd og ameri­kanere og en ny – hidtil uset – frygt for russerne.

TILMELDING

FOREDRAGET ER GRATIS, MEN DER ER BINDENDE TILMELDING. Tilmelding skal ske på mail til:lars.mortensen@Fredericia.dk