Umiddelbart før kommunalvalget i 2017 købte vi, det der i dag hedder Danske Digitale Medier A/S, domænenavnet fredericiaavisen.dk. Siden da har vi været under en gevaldig udvikling, hvor vi ikke mindst har været i stand til at udvikle et kritisk medie med en direkte tilgang til administrationen og politikerne. Senest afslørede vi i august 2021 omfattende misbrug af midlerne i havneselskabet ADP, og vi fremlagde behørig dokumentation for en rystet administration i Fredericia Kommune.

Socialdemokratiet har gentaget deres kunst fra 2017, nemlig at lave en bred konstituering. Det bliver spændende at følge. Vi lover allerede nu, at vi vil være den kritiske stemme, der kontinuerligt beskæftiger sig med forvaltningens og politikernes gøren og laden. Vi lover også, at der kommer 4 år mere, hvor det ikke bliver nemt at køre om hjørner med pressen i Fredericia.

Men fremfor alt så lover vi, at vi husker og vil gentage samtlige løfter og påstande, der er blevet fremsagt under valgkampen til byrådet i 2021. Vi tæller også løfterne fra januar 2021 til september 2021 med, hvor socialdemokraterne har lovet, at de vil rydde op og forebygge gentagelser af tidligere problemer. De politikere, også fra oppositionen, der har lovet at ville arbejde for åbenhed og oprydning, kan forvente samme interesse fra vores side.

Det er vores håb, at det vil have en effekt, hvis der er en risiko for at blive afsløret. Steen Wrist (A) som borgmester, er en helt anden personlighed end Jacob Bjerregaard (A). Men også Wrist har lovet bod og bedring, forandring og ordentlighed. Det kommer vi til at holde ham op på.

Fredericia Kommunes centraladministration har tørret ansvaret for skandalerne over på Jacob Bjerregaard (A) og den forhenværende kommunaldirektør. Men dette er usandt og historieforfalskning. De ved bedre. Vi ved bedre. Forvaltningen har haft et afgørende ansvar gennem mange år, og de har svigtet dette ansvar på den værst tænkelige måde. Der er langt fra ryddet op. Derfor er det også påfaldende, at man starter en ny byrådsperiode med at frede forvaltningen i konstitureringspapiret.

Ganske vist er der kommet en ny topledelse. Men det er i sig selv ikke nok, når man skal ændre en hel forvaltningskultur. Politikerne kan skrive under, men vi skal heldigvis ikke. Vi kommer nemlig ikke til at frede Fredericia Kommunes forvaltning. De forstår nemlig ikke, hvordan vores demokrati og vores land er bygget op. Men lad os lige forklare det for dem:

Den lovgivende magt (politikerne).
Den udøvende magt (jer, administrationen, embedsfolket).
Den dømmende magt (domstolene.

Så skulle det være på plads. Det er således, at den lovgivende magt (politikerne) skal bestemme, hvad loven er. Det gør de ud fra valgene, hvor borgerne stemmer på de politikere, der vil føre den politik, borgerne ønsker. Her kunne man ønske sig at flere embedsfolk forstod, hvad dette betyder. Alt for mange mennesker reguleres nemlig af vejledninger, der skrives som tilbehør til lovteksterne. Disse er en demokratisk uskik, men smart nok for embedsfolkene, der ikke sjældent får indført såkaldte gummiparagraffer, der ophæver en masse regler, man ellers tror står i loven. Ikke kun derfor, men også derfor, er det nødvendigt med en stærk politisk kontrol. Politikerne skal nemlig hele tiden holde øje med om lovene forvaltes på den måde, som de ønsker sig.

Er det så svært at forstå?

Den udøvende magt, herunder embedsapparatet i Fredericia Kommune, er kort sagt underlagt politikernes og dermed borgernes ønsker. Det er ikke omvendt, selvom de meget gerne vil have det.

Vi haft ofte kritiseret de meget tætte bånd mellem politikerne og embedsværket. Det er meget skidt for demokratiet. I kommunerne er det endnu mere vigtigt, at embedsværket forstår hvem der bestemmer. Eller at politikerne forstår, at de bestemmer. Der er ikke noget dummere at høre på end en politiker der siger, ”sådan siger loven”. For så skal de jo netop lave den om, hvis den ikke passer med borgernes ønsker og behov. Det er hele demokratiets grundliggende funktion, vi her taler om.

Det er trættende at høre embedsfolk og politikere undskylde sig med hinanden. Derfor skal medierne netop holde dem op på kendsgerningerne, og ikke lade sig sylte af den gensidige interessekonflikt mellem den lovgivende og udøvende magt. Specielt de såkaldte spindoktorer bevæger sig uhyggeligt nok mellem de to magter, og som det ses med statsministerens sms-skandale, så skader det demokratiet massivt.

Vi ønsker Steen Wrist (A) og resten af byrådet tillykke med de fire kommende år som folkevalgte. Lad os alle håbe på at der ikke kommer mere nepotisme, kortslutningspolitik, idiotisme og embedsmisbrug i Fredericia Kommune.