Flagdag Fredericia 5/9 Kastelkajen

IMG-5261
Visualisering af boligbyggeriet Promenaden i Kanalbyen i Fredericia.